Kriterier för att söka K-pengar

Vem kan söka?
• Du som är mellan 13-30 år och är bosatt i Västra Götaland
• Du som söker måste vara den som startar upp och genomför projektet
• Du behöver vara medlem i KulturUngdom (bli det här)

Ytterligare regler
• Om det finns en projektgrupp får medelåldern inte överstiga 30 år
• Är du under 18 år behöver du förälders/målsmans medgivande. Fyll i denna blankett och skicka till oss
• Du kan endast söka K-pengar en gång per år
• Stöd till återkommande/årliga kulturprojekt kan endast delas ut vid högst tre tillfällen

Vad kan du använda K-pengar till?
Ideella och publika kulturprojekt inom t.ex scenkonst, konst, film, musik, dans, slöjd, och text, som genomförs i Västra Götalandsregionen.

Vad kan du INTE använda K-pengar till?
• Lön till den sökande eller till projektgruppen
• Projekt där K-pengar är enda inkomstkällan. K-pengar kan täcka högst en tredjedel av ett projekts kostnader
• Slutna eller privata arrangemang
• Tävlingspriser eller prissummor
• Skolprojekt eller projekt som på något sätt är del av en utbildning
• Musikinspelning
• Idrottsevenemang
• Inköp av utrustning
• Till att finansiera ett projekt i efterhand (K-pengar kan ej delas ut retroaktivt)

Hur mycket kan du söka?
Du kan söka både små och stora summor.  På grund av det stora antalet ansökningar under 2019 kommer vi under hösten endast att kunna godkänna ansökningssummor på maximalt 7000 kronor. 

När kan du söka?
K-pengar kan sökas från 15 januari varje år, fram till vår pengapott tar slut. Sommaruppehåll sker vanligen från mitten av juni till augusti.

Ansökan ska vara inkommen hos oss senast två veckor innan ditt projekt startar.

Varför ger vi avslag på ansökningar?
KulturUngdom tror och arbetar för allas lika värde, oavsett kön, sexualitet, etnicitet, religion eller funktionsskillnader. Vi tror på demokrati, yttrandefrihet och miljömässigt hållbar utveckling.

Vi har rätten att bevilja eller avslå en ansökan...
• utifrån en helhetsbedömning av projektet
• om projektet strider mot våra värderingar
• om du som ansöker inte har rapporterat föregående K-pengaprojekt
• om medelåldern i projektgruppen överstiger 30 år

Läs gärna vårt visionsdokument för att veta mer om hur vi på KulturUngdom tänker.

Så här söker du:
Steg ett är att bli medlem i KulturUngdom. Gör det här om du inte redan är det. Därefter kan du ansöka via länken här nedan. I ansökningsformuläret finns hjälpinformation som tar dig igenom de olika stegen. Klicka på frågetecknen för att få information om respektive del i formuläret.

Vi som jobbar med K-pengar finns här för att hjälpa till - hör av dig om du undrar något!
  • BILDKONST & SLÖJD - Elin Åström | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • FILM - Joen Windahl | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • MUSIK - Robin Havbring | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • SCENKONST - Matilda Klamas | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  • TEXT & ÖVRIGT - Sara Östebro | Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.