K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Kriterier för att söka K-Pengar

 

Vem kan söka?
K-Pengar riktar sig till kulturutövare av alla de slag som vill genomföra offentliga/publika kulturprojekt inom Västra Götalandsregionen. Du som ansöker om K-pengar ska vara mellan 13-30 år och vara bosatt i Västra Götalandsregionen. Du som ansöker ska även vara den som ska genomföra projektet

 

När kan du ansöka?
K-pengar kan sökas året runt men inte under sommaren samt under jul och nyår. Vid slutet av året tar pengarna oftast slut så vänta inte med din ansökan allt för länge. Skicka in din ansökan minst 30 dagar innan ditt projekt startar/genomförs.

Du får svar på din ansökan inom två veckor när det gäller ansökningar upp till 15 000 kronor. Större ansökningar än så behandlas på stormöten, två på våren och två på hösten. Datum för 2019:
20 februari, 3 april, 5 juni

 

Hur mycket kan du ansöka om?
Du kan söka både små och stora summor, max 50 000 kronor. Vid ansökningar på över 15 000 kronor krävs att minst två olika kommuner är inblandade i projektet. Ett riktmärke är att K-pengar ska täcka ca en tredjedel av projektets kostnader. Undersök gärna om det finns lokala stöd att söka innan ni ansöker om K-Pengar. Här finns en lista på olika stödformer i regionen. 

 

Vad beviljar vi INTE:
- Musikinspelningar.
- Inköp av utrustning.
- Privata/slutna arrangemang 
- Skolprojekt.
- Utbetalning av lön till den egna projektledaren eller projektgruppen. 
- Grupper där medelåldern på de som genomför projektet överstiger 30 år

 

Viktigt!
Vi på KulturUngdom tror på allas lika värde oavsett till exempel kön, etnisk bakgrund, religion, sexualitet eller funktionsskillnader. Vi tror också på demokrati, yttrandefrihet och en miljömässigt hållbar utveckling. KulturUngdom kan neka ansökningar som strider mot föreningens värderingar. Läs gärna vårt visionsdokument!

Kontakta oss så tipsar vi gärna om viktiga saker att tänka på!


 Ansökan

  För att göra en ansökan behöver du   BLI MEDLEM | LOGGA IN