K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

VAD ÄR UNG KULTUR MÖTS?

Ung Kultur Möts kallas ibland för UKM och är en festival med en scen och ett galleri för dig mellan 13 och 20 år som håller på med någon form av kultur.

Ung Kultur Möts är ett samlingsnamn för festivaler som arrangeras av unga för unga inom ramen för UKM Sveriges nationella nätverk - dvs. UKM finns över hela landet!

En UKM-festival kan se ut på olika sätt, men gemensamt är att det framförallt finns två kategorier av festivaldeltagare: 1. Kulturdeltagare och  2. Crew.


Kulturdeltagare
Det är du som står på själva scenen eller visar din konst i galleriet (eller där den får plats). I UKM har du möjlighet att visa upp vilken typ av kultur som helst - exempelvis dans, slöjd, musik, graffiti, text, design, måleri, skulptur, magi, film, teater, poesi, litteratur, cirkus, jonglering, foto, spoken word, akrobatik eller något helt annat som du vill visa upp för en publik! UKM erbjuder dig som kreatör en scen, ett galleri, en filmduk - en plats att synas helt enkelt. Tänk stort, kultur kan vara vad som helst!

Vem som helst kan delta! Det enda du behöver är någonting du är stolt över och vill visa för någon. Det kan vara ett konstverk, en sång, en liten film, eller vad du vill. Är du ung och vill visa något och få en chans att träffa likasinnade så anmäler du dig till din lokala arrangör.

Har du ingenting att visa för tillfället, men ändå vill vara med lite extra under en festival, då kan du vara med i arrangörsgruppen eller jobba som funktionär. Du kan också bara komma dit och låta sig underhållas och inspireras.


Crew

Crew = arrangör eller funktionär.

Som arrangör är du hjärnan bakom planeringen för festivalen. Det är du som ser till att det finns en festival med en scen att uppträda på eller ett galleri att ställa ut i och hur den ska se ut, ofta tillsammans med någon person som jobbar i kommunen, t.ex. en fritidsgård, ett studieförbund, kulturskola, förening eller kultursamordnare. Ju fler kockar desto godare soppa! :)

Som funktionär är du med och hjälper till på själva festivalen. Kanske står du i caféet, hjälper till på scenen, monterar konst i utställningen eller något annat som arrangörerna behöver hjälp med.

Du kanske är en ung arrangör som vill engagera dig i UKM? Var med och bygg upp den lokala festivalen, och få även chans att utvecklas och möta andra arrangörer på i den regionala UKM planet. Utan arrangörer ingen festival! UKM är en mötesplats skapad av unga för unga, och det är ett perfekt tillfälle att lära sig att arrangera festivaler med coachning från både din kommun och KulturUngdom.


Så här funkar UKM i Västra Götaland:
1. UKM Lokalfestival, arrangeras av någon/några i din kommun. Kanske av dig?
2. UKM Regionfestival, arrangeras av KulturUngdom i samarbete med en värdkommun.
Skön festival i dagarna två med övernattning, workshops, get together och uppträdande/utställning med de absolut bästa tekniska förutsättningarna. 
3. UKM Riksfestival, arrangeras av ett län/region i samarbete med UKM Sverige. Riksfestivalen är en festival i fyra dagar med folk från hela Sverige, med uppträdande från deltagare och kändisar, workshops och seminarier.


UKM = ingen tävling

UKM är framförallt en mötesplats för unga kulturutövare, arrangörer och funktionärer som sysslar med någon form av kultur. Alla som vill ska få möjlighet att delta i minst en festival, och på lokalfestivalen får alla vara med. På region- och riksfestivalen får dessvärre inte alla deltagare från de lokala festivalerna plats, även fast det naturligtvis hade varit det roligaste! Men, därför behöver ett urval ske. Urvalet görs av en såkallad urvalsgrupp som vid varje lokal festival utser de inslag som får representera den lokala festivalen på regionfestivalen. Samma sak sker sedan från regionfestivalen till riksfestivalen. Urvalsgruppen och deras arbetssätt ser olika ut på olika festivaler, men riktlinjer för dem i arbetet att välja representanter utgår från ledorden: Bredd, inspiration och representation.


Åldersgränser

Generellt gäller åldersgränsen 13-20 år för kreatörerna i Ung Kultur Möts.
Men, på de lokala UKM-festivalerna så är det den lokala arrangören som bestämmer åldersgränsen. Det betyder att det på vissa festivaler kan finnas kreatörer som både är äldre och yngre än 13 och 20 år, och att det helt enkelt ser olika ut mellan olika festivaler.

UKM Regionfestival har dock alltid åldersgränsen 13-20 år. Likaså UKM Riksfestival.


Tider för scen och yta för utställare

På UKM regionfestival och riksfestival har alla scenbidrag 5 minuter på sig att uppträda, och för utställningsytan är riktlinjen 1,5 m2 per utställare. Detta eftersom vi tror att ju fler personer som är med på festivalen, desto roligare festival. Ju färre scentid per akt = desto fler akter kan vara med.

På de lokala UKM-festivalerna bestämmer arrangörerna själva scentiderna!


UKM Camp

Utöver de lokala UKM-festivalerna och Regionfestivalen kan du som arrangör också arrangera ett UKM Camp om du vill. Vad det är och kan vara bestämmer du själv!

Exempelvis kan det vara ett midre läger som du arrangerar i din kommun som en upptakt till er lokala UKM-festival. Det kan kanske vara en öppen scen eller ett vernissage som ligger på hösten i stället för våren. Det kan vara en inspirationskväll eller helg med workshops inför en UKM lokalfestival. Det kan vara en kick off för en arrangörsgrupp för att komma igång med inspirationen inför sin UKM lokalfestival. Eller kanske något helt annat!

Kontakta Malin Bodin på KulturUngdom om du vill arrangera ett UKM Camp eller har någon idé kring detta.

Malin Bodin, KulturUngdom
malin@kulturungdom.se
Tel. 0737-329177