K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Backa fram.
Besvikelse är ingen känsla, det är ett koncept. Ett koncept som bidrar till avståndstagandet från ledsenhet.Om det går för lätt märks det att något är fel men vi blundar för det.
Skyndar på processens steg utan att ta hänsyn till värdet de bär.
Varje gång blir chocken lika stor när vi medvetet bortser från vår blindhet.

Bubblans glans framkallar bristernas tårar likt en konsekvens av föraktets preferens.
Vårt inre jag påminner oss om förlustens essens.
Skuldbeläggning sker hastigt när den andre blir mänsklig.
Knappast sant att den någonsin varit inhuman, därför skadas båda på grund av orimliga krav.

Svart och vitt verkar felfritt dock är relationsfärgen grå, rädslan i loppet blir självklar när vi passerar mållinjen som nummer två.

Tystnadens makt skärskådar vår skam.
Kontraproduktivt letar vi förklaringar som styrker vår oskyldighet.
Desorganiserade själar är allt vi är.
Avsaknaden av facit kan göra ont och vemod är inte heller någon effektiv metod.
Teorin blir nog: att bemästra ambivalensen, arrestera destruktivitetens längtan och försöka förstå: den obehagliga känslan.