Web
Analytics

Imagine Sweden 2020

Imagine Sweden (f d Musik Direkt) är ett fenomen. Ingen musiktävling har levt och frodats så länge och ingen musiktävling innehåller en sådan mix av genrer och stilar. För att få delta skall en vara mellan 13 och 21 år och tusentals musiker är med varje år. Bland dem som stått på Imagines scener finns idag väletablerade musiker som José González, Laleh, Malena Ernman, Amanda Jenssen, Simon Ljungman, Timo Räisänen och många fler.

IMAGINE PEACE, LOVE & UNDERSTANDING!

Världen är galen. Bruna vindar blåser. Människor flyr och barn tvingas hemmifrån ensamma. Miljöförstöringen är maxad, systemet brister och här står vi med internationell musiktävling. Det är 100% självklart för oss att på alla sätt vi förmår använda den plattform som Imagine Sweden är till någonting som gör världen lite bättre.
  • Imagine Sweden arbetar jämlikt utifrån att alla människor oavsett etnicitet, kön, klass, sexuell läggning, religion, ålder, funktionsvariation och sjukdom har samma rätt till att uttrycka sig.
  • Imagine Sweden ska arbeta miljömedvetet och hållbart i våra arrangemang.
  • Imagine Sweden ska arbeta med ungt inflytande och delaktighet och på så sätt skapa en relevant och aktuell plattform för unga idag.
  • Imagine Sweden ska möta musikern med största respekt och skapa en inkluderande mötesplats där unga kan mötas gränslöst oavsett ursprung.
  • Imagine Sweden ska verka för fred, förståelse, vänskap och kärlek mellan människor med musiken som medel.
  • 1
  • 2