K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Vill du att fler människor ska mötas genom skapande, på lika villkor? Nu finns en guidebok för att komma igång! Under det senaste året har slöjdkoordinatorerna på KulturUngdom tillsammans med projektet Ta i Hand arbetat fram en handbok för att skapa möten mellan människor med hjälp av slöjd och du hittar den här nedan.

Guideboken finns att ladda ned som pdf HÄR.

Guideboken bygger på erfarenheter från Ta i Hand och ett trettiotal verksamheter runt om i Västra Götaland och visar hur människor från olika håll kan dela kunskap med varandra. Guiden är i första hand till för dig som är aktiv inom kulturvärlden och som vill att den ska inkludera fler, men också för dig som vill att människor med olika bakgrunder och erfarenheter ska träffas. 

Under hösten 2017 finns det möjlighet att träffa slöjdkoordinatorerna Malin Karlsson och Elin Thomasson för att få en introduktion av guiden. Vill du träffa oss för att prata om vidgat deltagande och slöjd, eller bara veta mer? Kontakta slöjdkoordinatorerna på elin.t@kulturungdom.se eller malin.k@kulturungdom.se.


Guidebok - Slöjda Gemenskap | Mer info om Ta i Hand.