K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Vi hälsar alla våra fantastiska medlemmar varmt välkomna till en helkväll hos KulturUngdom! Årsmötet hålls i samband med tre live framträdanden med poesi & musik. Dessutom bjuder vi på go fika! Och det är så klart helt gratis!

LIVE:
Denise Olsson - Poet
"Texter som berör förtryck och mänskliga rättigheter på olika sätt, verbala kängor till patriarkatet och maktstrukturer i allmänhet."

Tilde Hjelm - Indie/country
"Med raka, personliga texter och melankoliska melodier svävar Tildes låtar som på ett stilla hav en gråmulen morgon."

Josephi - Indiefolk
"Smärtsamt och hjärtinnerligt nära, en kraftfull indiefolkton som växer sig fast och som får kroppen att andas.

Vi lottar även ut 2 st ticnet presentkort under kvällen! Bara en sån sak!


Plats: KulturUngdom, Gamlestadsvägen 2-4, Göteborg 
Tid: Tisdagen den 3 april , kl 17.30-20.00 

Vi bjuder på fika och står för reseersättning om du har en bit att åka. 

Meddela din närvaro senast den 29 mars till info@kulturungdom.se. Förslag på övriga frågor skickas till samma adress.  

Vi ses! 
Bästa hälsningar,
Styrelse och personal


DOKUMENT 
Verksamhetsberättelse 2017/Verksamhetsplan 2018
Vision
Stadgar


DAGORDNING
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Justeringspersoner skall utses
4a). Årsmötets utlysande
4b). Fastställande av röstlängd
5. Dagordningen skall godkännas
6a). Verksamhetsberättelse 2017
6b). Revisionsberättelse 2017
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8a). Verksamhetsplan 2018
8b). Budget 2018
9. Visionsdokument
10. Valberedningens rapport
11. Val av styrelse
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Tack till avgående styrelseledamöter
16. Mötets avslutande