K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Vi hälsar alla medlemmar varmt välkomna till KulturUngdoms årsmöte 2017!

Plats: KulturUngdom, Gamlestadsvägen 2-4, Göteborg
Tid: Torsdagen den 23 mars, kl 17.30-20.00

Vi bjuder på fika och står för reseersättning om du har en bit att åka. Meddela din närvaro senast den 19 mars till info@kulturungdom.se. Förslag på övriga frågor skickas till samma adress. Vänligen läs relevanta handlingar här nedan innan mötet. 

Vi ses!

Bästa hälsningar,
Styrelse och personal

Vänligen läs dokuemten här nedan. Viss justering och korrektur kommer att göras efter mötet, dock inga förändringar av själva innehållet.

Verksamhetsberättelse 2016/Verksamhetsplan 2017 | Årsredovisning 2016Vision | Stadgar

Dagordning
1. Mötet öppnas
2. Val av mötesordförande och mötessekreterare
3. Justeringspersoner skall utses
4a). Årsmötets utlysande
4b). Fastställande av röstlängd
5. Dagordningen skall godkännas
6a). Verksamhetsberättelse 2016
6b). Revisionsberättelse 2016
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8a). Verksamhetsplan 2017
8b). Budget 2017
9. Visionsdokument
10. Valberedningens rapport
11. Val av styrelse
12. Val av revisorer
13. Val av valberedning
14. Övriga frågor
15. Tack till avgående styrelseledamöter
16. Mötets avslutande