K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Vad vi säger spelar roll och det som spelar roll ska vara det vi säger. Och gör. Vi undrar: Vilket är ditt avtryck? Vad engagerar dig? Hur ter sig din verklighet och hur vill du att ditt samhälle ska se ut? Under 2017 fortsätter KulturUngdom att söka efter avtryck i samhället, i debatten, i din verklighet - allt samlat under det tvärkonstnärliga konceptet Avtryck.

Här samlas unga konstnärer och kreatörer kring de allra viktigaste frågorna - det vi vet att ni jobbar med, det som spelar roll. Vi bjuder in till ett tolkande och analyserande av KulturUngdoms värdegrundande ord.
I KulturUngdoms värdegrund står bland annat att det vi arbetar med skall genomsyras av demokrati och yttrandefrihet, att föreningen tillämpar principen om allas lika värde oavsett till exempel kön, bakgrund, religion, sexualitet eller funktionsskillnader. Perspektiv kring en miljömässigt hållbar utveckling ska arbetas med, och det är ni som är medlemmar som spelar den allra viktigaste rollen i arbetet som görs.

Nu undrar vi: vad betyder det för dig att arbeta med delaktighet och perspektivet “av och med”, vad innebär det att “ständigt sträva efter jämställdhet, mångfald och tillgänglighet”? På vilka sätt vill du att ung konst och kultur såväl som dina demokratiska rättigheter ska lyftas och synliggöras, där du är? Hur verkar du och vi för en “geografisk och social utbredning av ungkulturellt utövande”? Och vad betyder det som så vackert står i de kulturpolitiska styrdokumenten Det goda livet och Västra Götalandsregionens kulturvision, egentligen?

Låt oss ta de visionära orden till konsten, låt oss skapa ett möte mellan skapandet av konst och skapandet av värde. Håll utkik, i början av 2017 kommer mer information.