K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

"Memories of our lives, of our works and our deeds will continue in others" (Rosa Parks, ca.1955)
"I encounter one example after another of how relative truth is" (Raoul Wallenberg 1932)

KulturUngdom arbetar under året med konceptet "Ramaskri" där vi utgår ifrån att platserna vi är på spelar roll och är platser för mod och engagemang. Vi tror att relationen mellan platser, engagemang, aktioner och personer är värt att kika närmare på. Vad tror du?

Projektet består dels av verkstäder som vi bjuder in till under festivaler och arrangemang, dels av en uppmaning till er att själva bjuda in oss och varandra att skapa på temat. Kanske vill ni ha en verkstad på fritidsgården där ni är? Kanske vill ni göra en utflykt till bygdens gamla bruk och möta konstnärer under en kreativ stund där? Kanske vill du dela med dig av dina tankar kring temat modighet? Kanske vill du skriva vidare på Rosa Parks eller Raoul Wallenbergs citat och gärningar?

Vid ett antal tillfällen bjuds alltså verkstäder då vi skapar enskilda och kollektiva verk med utgångspunkt i platsrelaterade material med historia, minnen och berättelser samt kopplar på tema modighet, rättvisa, engagemang och civilkurage. Det vi skapar blir till inramade verk som har möjlighet att turnera till spännande platser, tillexempel: Hillefors grynkvarn i Stenkullen, Kulturkalaset i Göteborg, Åremma kvarn i Ölsremma, Bokmässan i Göteborg och Borås Pride.

Exempel på platser och material: Om du är i Alingsås kan såväl potatis, aluminium, al-kottar och sås passa bra. I Stenkullen och Hillefors grynkvarn jobbar vi med materialet sten och gryn från olika sädesslag. I Borås arbetar vi med textil. I Tibro undersöker vi modiga möbler. I Lilla Edet kan vi teckna på toapapper. Och så vidare.

Det finns så gott som inga begränsningar i vad som kan skapas: teckna, måla, skriva, slöjda, spela in ljud, fota. Tanken med projektet är att vi ska få snacka om modiga handlingar genom tiderna, knyta an till det du tycker är intressant och skapa utifrån det. Sedan ramar vi in verken på olika sätt och låter de möta andra platser. KulturUngdom arbetar tillsammans med er som är medlemmar och har material, tekniker, exempel på modiga handlingar och står för kostnader inom projektet.

Oavsett om du vill haka på en av de verkstäder som ordnas, själv vill arrangera en träff alternativt bidra till Ramaskri utan att dra ihop en verkstad, hör av dig till stina@kulturungdom.se, senast den 22 maj.


Datum och platser för Ramaskri:
4-10 juni - Hillefors grynkvarn
11 juni - Strömsfors Bruk, kl. 12-15
19-22 juni - Ung Kultur Möts Riksfestival, Alingsås
30 juni - Borås Pride, kl. 13-15
1 juli - Borås Pride, kl. 14-16
18 augusti - Göteborgs Kulturkalas, Bältesspänarparken
27-28 augusti - Åremma kvarn, Ölsremma