K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Johannes Bergil och Viktor Lindström är två fotografer utbildade vid Fotolinjen på Fridhems Folkhögskola i Svalöv. "Bilder av platser i Sverige" är deras första gemensamma fotoprojekt.
viktorlindstroem.tumblr.com
johannesbergil.tumblr.com


platser-sverige1

14-åringen fälldes till marken av ett knytnävsslag mot ansiktet och slog huvudet i klippan. De fyra ungdomarna släpade därefter 14-åringen till en gräsplätt där de fortsatte misshandeln med sparkar mot dennes huvud, varefter de kastade honom i vattnet. 14-åringen var då så illa däran av den drygt timslånga misshandeln att han inte kunde hålla sig ovan ytan och drunknade därför.

platser-sverige2

Polispatrullen kom till platsen och ingen öppnade när de ringde på dörren. Patrullen kände på ytterdörren och den var öppen. Innanför låg några reklamblad på golvet. De gick in och fann den avlidne i soffan i vardagsrummet. Ovanpå den avlidne låg stolsdynor, kläder och en filt som täckte hela kroppen. Det fanns blod på golvet och den avlidne hade blod i ansiktet. Patrullen tyckte att detta verkade något märkligt och kontaktade tekniker som beordrades till platsen.

platser-sverige3

Efter en tids trakasserier började 31-åringen ta omvägar runt skolan för att undvika att eleverna skulle följa efter henne. Dock lärde sig eleverna när hon brukade komma och fortsatte ropa nedsättande och rasistiska saker efter henne. Under vintern trappades förföljelsen upp med att eleverna började kasta snöbollar på 31-åringen och hennes sexåriga dotter. När snön smälte gick de över till att kasta stenar, kastanjer och vattenballonger.

platser-sverige4

Taxichauffören blev tillsagd att stanna bilen. Därefter slog en av männen chauffören tre gånger med knuten näve mot dennes ansikte. Chauffören försökte lossa sitt säkerhetsbälte för att komma undan men misslyckades. Mannen som utdelat slagen tog då fram en kniv och skar chauffören vid höger öga/tinning. Den andre mannen tog tag om chaufförens hals bakifrån med sin arm, varefter den förste mannen utdelade 30-40 slag mot hans ansikte och huvud, och sa "jag måste slakta dig" och "jävla invandrare".


Hatbrott innebär att någon angriper en person eller en grupp av människor på grund av deras uppfattade etniska bakgrund, religion, sexuella läggning eller könsöverskridande identitet. Även om oenighet råder om vad som bör inkluderas i begreppet hatbrott råder internationell enighet om att händelsen är ett resultat av bristande respekt för mänskliga rättigheter och människors lika värde.

Enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet 2012 utsattes uppskattningsvis 127 000 personer (1,8 procent) av Sveriges befolkning (16-79 år) för 222 000 hatbrott år 2011.

Samma år polisanmäldes 5493 hatbrott, dvs. knappt 2,5% av de uppskattade hatbrotten.

I början av april 2013 var 6% av brotten som anmälts under 2011 personuppklarade, dvs. att en person hade bundits till brottet medan 60% av brotten var tekniskt uppklarade, vilket exempelvis innebär att brott inte kunnat styrkas eller att den misstänkte inte var straffmyndig. Andelen ouppklarade brott uppgick till 34%.

Källa: Brå


avtryckpolitiskkonstI år är det valår. Den 14 september är snart här. KulturUngdom uppmärksammar detta genom foto- och textutställningen " Avtryck - politisk konst" som är en del i Avtrycks serien. Emmelie Mohlin Z är upphovsmakerska till denna utställning, hon tog inspiration av utställningen "Avtryck" som konstnärerna Jåanna Andreasson och Julia Berg Oskarsson gjorde i fjol med inspiration från sin konstnärsvistelse på Almedlasveckan. Utställningen syftar inte till att ha ett partipolitisk fokus utan rör politik och vårt demokratiska styre ur ett bredare perspektiv.