K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Spinn, landets första integrerade danskompani, gör nu en speciell satsning på unga. Vi kontaktade Anna Bergström, dansare och pedagog samt ansvarig för projektet SpinnUnga, för att ta reda på mer.
- Spinn är Sveriges första integrerade danskompani, vilket innebär att det är ett kompani med professionella dansare både med och utan funktionsvariationer. Konstnärliga ledaren Veera Suvalo Grimberg bildade kompaniet i mars 2010.
Spinn har sin bas i Göteborg och har dansare från Sverige, Frankrike och England. Inspirationen till att arbeta med integrerad dans på en professionell nivå kommer bland annat från Candoco Dance Company från London, som även gästspelat i Sverige vid ett par tillfällen. Spinn vill vidareutveckla danskonsten med nya kroppar som utmanar de gamla stereotyperna och tar upp frågor som "vem får ta plats på en scen?".

Ni även har en speciell satsning för unga kallad SpinnUnga. Berätta mer!
- Under hösten 2014 börjar en barn- och ungdomssatsning i samarbete med Danskompaniet Spinn, Studieförbundet Bilda och Fryshuset Göteborg. Satsningen under hösten består av ett pilotprojekt i form av SpinnUnga, ett integrerat ungdomskompani med 10 unga dansare med och utan funktionsvariationer. Pilotprojektet har möjliggjorts genom en förstudie tillsammans med Kultur i Väst under våren 2014.
- Under hösten har Anna och de unga dansarna skapat verket Våra avtryck som visas på Frölunda Kulturhus, Kulturhuset Fregatten, Stenungsund, och på Fryshuset Göteborg. SpinnUnga är det första integrerade ungdomskompaniet i Sverige någonsin. Det är historiskt. Här möts vi på lika villkor oavsett vem vi är.Tillsammans skapar vi scenkonst som bryter ny mark, utmanar vad dans kan varaoch vem som får kalla sig dansare. Det är viktiga frågor för att fortsätta att tillgängligöra konst och kultur samt utveckla scenkonsten. När vi arbetar utifrån våra egna unika förutsättningar, med olika kroppar, gör vi ständigt nya konstnärliga val, uttrycket blir ständigt nyskapande.

Med satsning SpinnUnga behandlas bland annat frågeställningarna "vem har rätt till utbildning?" och "vem har rätt att utvecklas?". 
- Idag finns det inte någon dansutbildning på yrkes- och högskolenivå som är tillgänglig för personer med funktionsvariationer. Vi anser att det är en mänsklig rättighet att få utveckla sin potential, utmanas och lära sig nya saker, oavsett vem du är. Det arbetet ska vara värdigt och där måste vi alltid utgå från individen, men framförallt se möjligheterna snarare än hindren.

Vad mer har ni på gång?
- Vi kommer att utveckla vår barn- och ungdomsverksamhet ytterligare. Bland annat genom en barn- och familjegrupp samt flertalet workshops. Just nu skapas även en ny föreställning med en trio bestående av kompaniets dansare Aloun Marchal, Emilia Wärf och Malin Rönnerman.

Avslutningsvis; vad är det bästa med dans?
- Att få möta olika människor och kroppar, att genom dansen skapa scenkonst som talar om, reflekterar över och visar på livets alla aspekter och vad det innebär att vara människa. Här möts vi på lika villkor oavsett vem vi är. När vi skapar tillsammans i dansen möts vi på likvärdigt plan där alla skapar utifrån just sina unika förutsättningar. Här kan vi uppleva de mest fantastiska saker tillsammans.


Mer info om Spinn & SpinnUnga här.