K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

I början av året beviljades Mona Namer K-Pengar för dansprojektet Visitor/Baeti, ett samarbete mellan två dansare från Sydafrika och två från Göteborg. I slutet av maj kan vi ta del av resultatet då föreställningen visas på Blå Stället i Angered samt Frilagret och Radar 72, båda i Göteborg. Missa inte det! Här kommer Monas egna ord om projektet.

"Förra året åkte vi till Johannesburg för att dansa Pantsula. Vi upplevde känslan av att inte tillhöra normen och våra tankar resulterade i en dansfilm vid namn “Visitors”. Den handlar om två aliens som landar på främmande mark och utforskar sin nya miljö. Kring detta stycke vill vi skapa en show där dansstilarna House och Pantsula förenas. I en samproduktion mellan sydafrikanska och svenska dansare vill vi undersöka hur dans kan binda samman människor och samhälle, och hur samhälleliga och kulturella olikheter i det konstnärliga utbytet blir till styrkor istället för hinder. Människor är del av politiska system som på många sätt bestämmer vår existens. Vi vill utforska människan som rytmisk, expressiv varelse, hur rörelse kan vara ett alternativt språk som tillåter en kommunikation och samhörighet som överskrider de samhällsstrukturer som skapar hinder mellan människor. Med dans som medel kommer vi att resa genom utanförskap, innanförskap och mellanförskap, som är temat i vårt projekt."

STAMPENFIELD | VISITORS from Stampenfield on Vimeo.


19 maj: Frilagret i Göteborg, kl 14.00
20 maj: Frilagret i Göteborg, kl 19.00
22 maj: Blå Stället i Angered, kl 10.00
22 maj: Blå Stället i Angered, kl 13.00
24 maj: Radar 72 i Göteborg, kl 10.00