K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

2015 exciteEXCITE MUSIC NETWORK är ett samarbetsprojekt mellan nio organisationer och nio festivaler från nio europeiska länder som pushar de mest lovande upcoming akterna i Europa via utbyten.

Nätverket handlar om att supporta upcoming band/akter och ge dem livetillfällen och branschkunskap. Varje år nominerar de deltagande länderna upp till tre akter till Excite. Bokare från festivalerna gör sedan ett urval på vilka som ska bjudas in till sin festival. På detta sätt skapas arton livetillfällen för band från nio olika länder. Excite tillhandahåller dessutom ovärderliga nätverksmöjlighet och en chans att få erfarenhet utomlands.

Bortsett från livebiten, är målet att utbyta kunskaper, kontakter och erfarenheter. Alla partners arbetar tillsammans för att erbjuda olika mervärden kring sina festivaler såsom radiosessioner, studiosessioner, skapa extra livetillfällen utanför de deltagande festivaler samt erbjuda workshops med nyckelaktörer inom musikindustrin.

*Vi är stolta över att Excite beviljats stöd från Creative EuropeEU:s program för samarbetsprojekt inom kultur, med start i nov 2017 och för två år framåt. Vi har därmed fått möjligheten att uttöka verksamheten och öka på antalet festivaler, bedriva artistutveckling samt dokumentera aktiviteterna på ett sätt som det tidigare inte funnits möjlighet till.
eu flag logo 
EXCITE MUSIC NETWORK 2018

• XpoNorth, Scotland - http://xponorth.co.uk/
• Music:LX, Luxembourg – www.musiclx.lu 
• KulturUngdom, Sweden – www.kulturungdom.se
• SØRF, Norway – www.sorf.no 
• Poppunt, Belgium – www.poppunt.be 
• Popfabryk, Netherlands – www.popfabryk.nl 
• Ora, Denmark – www.ora.dk 
• RockCity, Germany – www.rockcity.de 
• Lost In Music, Finland – http://www.lostinmusic.fi/

Mer info: www.excitemusic.eu