Web
Analytics

Rapport

Namn på projektet: Ljudberättelser
Kontaktperson: jennylarssonwallin@gmail.com
Kommun: Essunga
Involverande kommuner: Essunga
Projekt ID: 423
Startdatum: 2020-11-23
Plats: Essunga kommun
Eventuella länkar till ditt projekt:


Bilder


Projektbeskrivning

Projektet gick ut på att använda röst, ljud och musik för att berätta olika historier baserade på dokumentära och fiktiva texter. I projektet har de producerats två ljudberättelser; ”Legenden” och ”Hunden Max”. Flera personer har fått ta del av ljudberättelserna under projektets gång och nu väntar digital spridning.

Ambitionen med projektet var att skapa engagerande ljudupplevelser samt att vidga och utveckla mitt konstnärskap som filmskapare genom att arbeta med ljud som verktyg för att berätta intressanta historier.