Rapport

Namn på projektet: Tongue Twisters
Kontaktperson: Oda Haugerud
Kommun: Göteborg
Involverande kommuner:
Projekt ID: 359
Startdatum: 2020-10-02
Plats: Pannrummet, Konstepidemin
Eventuella länkar till ditt projekt: https://konstepidemin.se/kalender/oda-haugerud/


Bilder


Projektbeskrivning

Oda Haugeruds soloutställning i Konstepidemins Pannrummet 'Tongue Twisters', är en platsspecifik installation där industriellt avfall hybridiseras med material såsom bivax och snigelskal. Genom en materiell metabolism undersöks gränser mellan det intima och det industriella.