K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

get artivated logo detaljerad-2
Att få uttrycka sig själv och sina åsikter är en mänsklig rättighet. Genom konstens innehållsmässiga, visuella och konceptuella värden finns en stor kraft att göra sin röst hörd och faktiskt kunna påverka.

Get artivated! vill skapa platser och sammanhang där konst, aktivism och engagemang står i fokus. Genom att låta skapande aktivister och aktivistiska konstnärer mötas och sätta sina perspektiv i ljuset kan kollektiva processer och kommenterande konstverk växa fram. Förhoppningen är att väcka och fördjupa ett intresse för både konst och samhällsengagemang hos de som deltar.

Möjligheterna är många och begränsningarna är få – ni bestämmer själva! Socialt, politiskt eller privat engagemang – alla delar får plats i Get artivated!