K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

2018 är här, vi kör - och välkomna med era idéer, projekt, festivaler, etc. Vi är redo! 
Ansökningar som överstiger 15 000:- behandlas på stormöten. Dessa är tre till antalet under våren och din ansökan hamnar på det stormöte som infaller närmst räknat 30 dagar framåt från ansökningstillfället. Exempel - om din ansökan skickas in den 15:e februari kommed den behandlas den 11:e april, vilket är nästkommande stormöte sett från den 15:e mars, 30 dagar framåt i tiden från ansökningstillfället den 15:e februari.
Oavsett summan du söker är det bra om din ansökan är hos oss 30 dagar innan ditt projekt startar och skickas in så komplett som möjligt. Och läs gärna igenom kriterierna/infon innan du söker.

Stormöten våren 2018: 
21 februari
11 april
30 maj


 INFO

K-Pengar är ett kulturstöd för alla i Västra Götaland mellan 13-30 år.

Här hittar du alla beviljade stöd under 2017.

STATISTIK TIDIGARE ÅR
--------------------------------------
2017 beviljade vi 1 500 000 kr till 198 projekt med ett snitt på 7 368 kr/projekt. 
2016 beviljade vi 1 500 000 kr till 222 projekt med ett snitt på 6 752 kr/projekt.
2015 beviljade vi 1 500 000 kr till 238 projekt med ett snitt på 6 302 kr/projekt.
2014 beviljade vi 1 000 000 kr till 159 projekt med ett snitt på 6 329 kr/projekt.
2013 beviljade vi 996 000 kr till 157 projekt med ett snitt på 6 344 kr/projekt. 

2012 beviljade vi 997 827 kr till 155 projekt med ett snitt på 6 438 kr/projekt.
2011 beviljade vi 1 000 009 kr till 155 projekt med ett snitt på 6 451 kr/projekt.

2010 beviljade vi 993 173 kr till 124 projekt med ett snitt på 7 993 kr/projekt.
2009 beviljade vi 900 000 kr till 124 projekt med ett snitt på 7 258 kr/projekt.
2008 beviljade vi 900 032 kr till 117 projekt med ett snitt på 7 692 kr/projekt.


K-Pengar är ett kulturstöd som KulturUngdom förvaltar på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

HANDLÄGGARE
BILDKONST | DANS | TEATER: Elin Åström | elin@kulturungdom.se
FILM: Joen Windahl | joen@kulturungdom.se
MUSIK: Robin Havbring | robin@kulturungdom.se
SLÖJD | TEXT: Stina Nilss |
 stina@kulturungdom.se
ÖVRIGT: Erik Lundin | erik.l@kulturungdom.se