K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET

Vid många tillfällen har frågor ställts kring vart man kan söka ekonomiskt stöd för ungdomsverksamhet. Här är en sammanställning kring myndigheter, organisationer, fonder och stiftelser som förmedlar stöd till ungdomsverksamhet och projekt.

Idag har flera kommuner i regionen ett ekonomiskt stöd att fördela till unga kulturprojekt. Vissa har en allmän pott med pengar som man som ung kan söka, andra har öronmärkta pengar för unga. Kolla med någon på kommunen vad som gäller i närheten av just dig. Eller kolla in kommunala stöd i menyn här till höger.

Gå in på varje organisations hemsida för att få mer detaljerad information om vilka stöd man kan söka och när ansökan skall vara dem tillhanda. De organisationer, myndigheter, stiftelser och fonder som nämns här har gett ekonomiskt stöd till flera arrangemang, festivaler och projekt inom ungdomskultur.

Känns det klurigt kontaktar ni oss; 
info@kulturungdom.se
031-848880