K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Alla kommuner har någon form av bidrag till föreningar, konst- och kulturorganisationer, enskilda personer eller arrangemang. Glöm inte heller bort studieförbunden - olika förbund är olika aktiva i olika kommuner. Kontakta gärna våra handläggare om du behöver hjälp och stöd med din ansökan!


DIN KOMMUN AB C DEFGH I J KLM N OP Q R STU V W X Y Z Å Ä Ö

Ungdomspeng: Tvärballa bankomaten
Föreningsbidrag: Aktivitetsbidrag och stimulansbidrag
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium 

Ungdomspeng: Kronan på Verket
Föreningsbidrag:
 Föreningsbidrag i Alingsås 
Övriga kommunala bidrag: Projektbidrag 

Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris + Fonder och stipendier

Ungdomspeng: Sök pengar från ungdomsrådet
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här 
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium

Ungdomspeng: En snabb slant
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium + Projekt- och arrangemangsbidrag

Ungdomspeng: Kontakta ungdomens hus 20MTW
Föreningsbidrag: Blanketter för bidrag finns här
Övriga kommunala bidrag: Stipendier och fonder

Ungdomspeng: EssUnga snabb
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och idrottsstipendier
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här 
Övriga kommunala bidrag: Stipendier och priser
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns här
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidspris
Ungdomspeng: Snabba Cash
Föreningsbidrag: Blanketter för bidrag finns här
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidsstöd

Föreningsbidrag: Arrangörsstöd + Föreningsbidrag

Ungdomspeng: En snabb slant
Föreningsbidrag: Föreningsstöd
Övriga kommunala bidrag: Alla kulturstöd och stipendier finns här

Övriga kommunala bidrag: Sponsringsstöd till evenemang 

Ungdomspeng: Snabba slanten - stipendium
Föreningsbidrag: Samlad information och blanketter finns här

Ungdomspeng: Kontakta Hjo-Ti-Borg
Föreningsbidrag: Information om föreningsbidrag finns här
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidspris

Ungdomspeng: Idéslanten
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här
Övriga kommunala bidrag: Kulturbidrag och stipendier

Ungdomspeng: Kontakta Hjo-Ti-Borg
Föreningsbidrag: Information och blanketter finns här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium

Ungdomspeng: KNUFF-peng eller kontakta KultLab
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här 
Övriga kommunala bidrag: Stipendier och pris

Ungdomspeng: Kontakta kommunen för information
Föreningsbidrag: Blanketter finns här
Övriga kommunala bidrag: Kulturbidrag + Stiftelser, fonder och stipendier

Ungdomspeng: Ungdomspeng
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för att arrangera).
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidsstipendium

Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium, kulturpris och ungdomspris

Föreningsbidrag: Kontakta kommunen för att ansöka
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris och kulturstipendium

Föreningsbidrag: Information och blankett finns här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendier

Ungdomspeng: Trygg fritidsfond + Ungdomsbidrag 
Föreningsbidrag: Samlad information och blanketter finns här
Övriga kommunala bidrag: Stipendier

Ungdomspeng: Snabbpeng
Föreningsbidrag: Samlad information och blanketter finns här
Övriga kommunala bidrag: Bidrag till kulturaktiviteter

Övriga kommunala bidrag: Kulturpris och stipendium

Ungdomspeng: Ung i Mölndal - Ungdomspeng 
Föreningsbidrag: Samlad information och blanketter finns här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendier

Föreningsbidrag: Föreningsstöd
Övriga kommunala bidrag: Fonder, stipendier och bidrag

Ungdomspeng: Kulpåsen, kontakta en fritidsledare först
Föreningsbidrag: 
Information och blanketter finns här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium

Ungdomspeng: Kontakta Stureplan - Ungdomens hus
Föreningsbidrag:
Information och blanketter finns här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium

Ungdomspeng: Splasch, kontakta Nyeport först
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipedium

Föreningsbidrag: Information finns här
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris

Ungdomspeng: StenUNGslanten
Föreningsbidrag:
Lokalt aktivitetsstöd + Anläggningsstöd
Övriga kommunala bidrag: Bidrag till kulturarrangemangFonder och stiftelser

Föreningsbidrag: Kultur- och fritidsbidrag

Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här 
Övriga kommunala bidrag: Stöd till kulturarrangemang + Kulturstipendium

Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här
Övriga kommunala bidrag: UngdomsprisTuristpris + Kulturstipendium

Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendiumstipendium

Föreningsbidrag: Information och blanketter finns samlade här

Föreningsbidrag: Föreningsstöd + Arrangemangs- och projektstöd + Verksamhetsbidrag
Övriga kommunala bidrag: Utmärkelser och stipendier

Ungdomspeng: PUF-pengar
Föreningsbidrag: KulturföreningsbidragFöreningsstöd och blanketter
Övriga kommunala bidrag: KulturarrangörsbidragKulturstipendium 

Ungdomspeng: Ungdomspengen
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag, stöd och stipendier
Övriga kommunala bidrag: Kulturstöd, bidrag och stipendier

Föreningsbidrag: Information finns här
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidsstipendier 

Ungdomspeng: Giraff - stöd till unga
Föreningsbidrag: Information finns här 
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium

Föreningsbidrag: Föreningsbidrag + arrangörsstöd
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris och kulturstipendium 

Ungdomspeng: Vara Snabb
Föreningsbidrag: Stöd till föreningslivet
Övriga kommunala bidrag: Priser och stipendier

Föreningsbidrag: Blanketter finns här

Föreningsbidrag: Stöd, bidrag och stipendier
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris och stipendium + Kulturhuset Timjan

Föreningsbidrag: Blanketter finns här 
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris och Kulturstipendium för unga

Ungdomspeng: Ungdomspeng
Föreningsbidrag: Samlad information finns här
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidspriset