K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Songlines vill ge unga människor som flytt möjligheter att hitta in i svenska musik- och kulturverksamheter. Projektet samarbetar med körer, orkestrar, musikgrupper, musikskolor, festivaler samt kulturorganisationer och stöttar också ungdomar att själva vara med och arrangera aktiviteter – demokratiskt, jämlikt och internationellt. Sveriges Ensamkommandes Förening och Jeunesses Musicales Sweden driver Songlines och KulturUngdom är en av samarbetspartnerna.

Under 2015 kom 35 369 ensamkommande ungdomar till Sverige. Nästan lika många barn kom hit med sina familjer. De flesta ungdomar vi jobbar tillsammans med har tagit sig en mycket lång väg för att slippa krig och våld. Det kräver mod och styrka. Den kraften vill vi ta vara på och därför är vi noga med att lyssna in vad ungdomarna själva vill. De unga människor vi hittills mött säger att de vill prova på bra och viktiga aktiviteter, få lära känna svenska kompisar, idrotta och uttrycka sig med musik och kultur.

Songlines bygger mötesplatser och gör fester, skapar teambildande, inkluderande verksamheter och försöker i vår omgivning implementera tanken att ALLA måste hjälpas åt. Det är en oerhört svår tid för många unga. Oändliga asylprocesser och avslag leder till mycket oro, osäkerhet och smärta. Tillsammans skapar vi det samhälle vi vill ha. Songlines vill ha ett inkluderande och varmt Sverige. Vi vill arbeta för att ingjuta hopp och ge alla unga möjligheten att få uttrycka sig med kultur och musik.

TILL HEMSIDAN