Web
Analytics

Gaia Rehab Center - vad händer när konst och klimat samverkar?

I slutet av veckan besöker Gaia Rehab Center Bokmässan i Göteborg för att undersöka samtidsfenomenet klimatångest. KulturUngdom har stöttat projektet med K-pengar. Linda Brelin från Gaia Rehab Center delar med sig om sina tankar om projektet och deras medverkan på Avtryck's residens i Uddebo med KulturUngdom.

Om du fick välja mellan att äta ett äpple eller en apelsin, vad skulle du då välja?
Om du fick välja mellan att rädda ditt eget barn från att fastna med tungan på frusen metall eller att rädda femton andra barn, vad skulle du då välja?
Om du fick välja mellan att aldrig mera flyga, eller flyga varje dag, vad skulle du då välja?
Om du fick välja mellan att bränna ner delar av Amazonas eller förgifta hela Östersjön, vad skulle du då välja?

Det är tidig vår och jag tillsammans med en liten grupp konstnärer är på residens i Uddebo med KulturUngdom. Vi sitter i en gammal textilfabrik. Trägolvet knarrar. Någon målar på golvet, en annan från soffan. En tredje sitter i källaren och spelar musik, ytterligare en mediterar. Jag sitter och bryter ner en kolkrita i ett vattenglas. En till synes ganska poänglös aktivitet. Kolet reagerar helt enkelt inte på vattnet, så mitt resultat är en oanvändbar kolkrita och vatten som inte längre går att dricka. Vad är egentligen värdet i den aktiviteten?

Bakgrunden till att jag följde med till Uddebo och började spendera tid med kolkritor, var att jag ville ges tid för tankar och testande inför ett verk som jag och Vivi Lindberg, som duon Högtrycket Performance, skulle skapa till Almedalsveckan. Klimaträttviseorganisationen Jordens Vänner hade under våren frågat om vi ville göra ett verk om klimatångest i deras tält på Almedalen. Vi tackade ja och påbörjade sedan ett undersökande arbete kring hur vi genom konstnärliga metoder bättre kan förstå klimatångest som både en drivande och hämmande kraft för samhällsförändring. Vi märkte snabbt att för många tycks klimatångest användas som ett svepskäl för flera olika känslor. Vi fördjupade oss därför i klimatångestens alla olika former; flygskam, klimatkompensationer, greenwash, Greta-hissande och Greta-dissande. Vi märkte att känslan av klimatångest lätt stannar vid identitetspolitiska resonemang. Du känner klimatångest, därför finns du i samtiden. Vi köpte grillkol och gjorde fler experiment.

Att försöka omvandla klimatfakta till konstverk visade sig inte vara helt enkelt. Klimatkrisen ställer krav på tydliga mål och resultat. Det mätbara är en grund, både för att påvisa krisens omfattning och konsekvenser, liksom för att mäta vilka insatser som är effektivast för att göra något åt den. Konsten å sin sida slåss för den abstrakta förståelsen, för det som inte är tydligt nyttigt eller mätbart i effekter. Att förena dessa två olika sätt att arbeta skapar en spännande friktion. Hur kan vi skapa ett konstverk vi inte vill mäta, men som ändå kan bidra till värden som mäts? Hur kan vi bibehålla styrkorna i respektive arbetssätt, utan att förlora viktig möjlighet till påverkan eller konstnärliga kvalitéer? Hur kan konst och klimat dubbla sina styrkor ihop, utan att behöva halvera sitt egna sätt att verka?

För oss blev resultatet performance-verket Gaia Rehab Center. En liten klinik där du under enskilda korta sessioner kan få ditt missbrukande av jordens resurser undersökt på associativa och lekfulla sätt. Du behandlas med antingen En lek, Ett disco, En show, En seans, En historia eller En lugn stund. Små aktiviteter som kan ses som poänglösa, men som är förankrade i större frågor om klimatet och klimatångest. Vi har lärt oss av Jordens Vänners sätt att tydligt motivera sina val, samt förmågan att ha ett noggrant fokus på sin målgrupp. Vi på vårt håll har försökt tillföra så mycket som möjligt av den abstrakta, icke-linjära förståelsen som konsten kan ge.

Under Almedalsveckan välkomnade Gaia Rehab Center alla möjliga människor. Någon blev förvirrad av sitt besök. En annan berättade en hemlighet. En tredje rynkade tankfullt på pannan. Varje persons upplevelse blev olik den andra. Det gemensamma blev ett lyssnande och ett funderande. Och i det finns det oändligt att hämta, oavsett om du jobbar med konst, klimat eller befinner dig på residens i Uddebo. Och juste, om du blir botad från din klimatångest efter du kommit till oss? Högst antagligen inte. Likt vilket rehab-center som helst presenterar vi metoder för förståelse och insikt, som skulle kunna leda till att du agerar på andra sätt framöver. Den som besöker oss får se. På Bokmässan öppnar Gaia Rehab Center igen. Du är varm välkommen på en session.
// Linda Brelin

Om Gaia Rehab Center
Gaia Rehab Center är en fest, en fristad, en farozon - ett öde du inte kan missa. En snabb checkin hos oss är en tillfällig ut-check från världen. Bryt bröd med din klimatångest, ramla över din tippingpoint och bada i ditt ekologiska fotavtryck. Det här är din chans till egentid.

Kliniken öppettider:
H01:43 i Jordens Vänners monter (Globala Torget)

Torsdag: 12-14
Fredag 12-14
Lördag: 12-14
Söndag: 13-15
Verket på scen + samtal på Rosa

Omslagsfoto: Bertil Andersson