Web
Analytics

Beverly Kills, videokrönika & Filmplats (Folk och Kultur #4)


För er som inte var på plats under årets digitala Folk och Kultur (och för er som var där men vill ha en repris) har vi glädjen att meddela att vi från och med idag och tre onsdagar framöver kommer att visa våra inslag i repris. 

I vår kanal ”Unga avtryck” under Folk och Kultur lyfte vi ungas röster, skapande och samhällsengagemang. I fyra block bjöds det på poesiuppläsning, samtal, filmprojekt, hållbart mode, remake, tillgänglig scenkonst - och queer, normkritisk meditation. 

Sändningen programleds av Jennie Hilli Sjöqvist, medlem och krönikör för KulturUngdom.

Program för block 4
Jafar the superstar - queer normkritisk meditation del 4 - 00:23
Kulturstöd - K-pengar - 2:27
Musikvideo - Beverly Kills - 4:41
Videokrönika - Fanny Gustafsson - 11:06
Filmplats - webserie - 23:48

Tidigare publiceringar:
BLOCK 1 - Queer meditation & poesi
BLOCK 2 - Filmplats & tillgänglig scenkonst
BLOCK 3 - Scenkonst, remake & hållbart mode


Folk och Kultur ägde rum 10-12 februari 2021 och är ett tvärsektoriellt, kulturpolitiskt konvent som strävar efter att skapa långsiktiga och bestående strukturer för det fria regionala kulturpolitiska samtalet. Det är ett konvent och en arena för dialog och nytänkande inom kulturpolitiken med stort fokus på att främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse i sig och för andra sektorer. 

Taggar: Konst, Övrig text