Web
Analytics

Music must travel

Våren 2017 fick KulturUngdom stöd av EUs program Kreativa Europa för att arbeta med det internationella nätverket Excite Music. Nio kontor, nio länder, tio festivaler och massor av livetillfällen. Music must travel. 

Excite Music är ett samarbetsprojekt mellan nio organisationer och tio festivaler från nio europeiska länder som pushar de mest lovande upcoming akterna i Europa via utbyten. Nätverket såg dagens ljus för drygt fyra år sedan och handlar om att supporta upcoming band/akter och ge dem livetillfällen och branschkunskap. Varje år nominerar de deltagande länderna upp till tre akter till Excite. Bokare från festivalerna gör sedan ett urval på vilka som ska bjudas in till sin festival. På detta sätt skapas arton livetillfällen för band från nio olika länder. Excite tillhandahåller dessutom ovärderliga nätverksmöjlighet och en chans att få erfarenhet utomlands.

Bortsett från livebiten, är målet att utbyta kunskaper, kontakter och erfarenheter. Alla partners arbetar tillsammans för att erbjuda olika mervärden kring sina festivaler såsom radiosessioner, studiosessioner, skapa extra livetillfällen utanför de deltagande festivaler samt erbjuda workshops med nyckelaktörer inom musikindustrin. Intiativtagaren tillika KulturUngdoms musikkonsulent Mattias Tell berättar mer:


 Mer info: www.excite-music.eu

Taggar: Övrig musik