Kallelse till extra medlemsmöte för KulturUngdom

Bäste medlem. Välkommen till extra medlemsmöte med anledning att ta ställning till styrelsens förslag om nya stadgar. Stadgeändringen gäller antalet ledamöter i styrelsen.

Mötet sker på Kulturverkstan, Lagerhuset, Heurlins plats 1 B i Göteborg
Kl 16.30 den 27 oktober.

Dagordning för medlemsmöte 20191027
→ 1. Mötets öppnande
→ 2. Justeringspersoner utses
→ 3. Röstlängd fastställes
→ 4. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen
→ 5. Mötets avslutning

Välkomna!

Styrelsen

 

 

Foto: Elin Åström