K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

K-PENGAR

Ansök - Kriterier

GRUNDREGLER FÖR K-PENGAR

- K-Pengar är ett ideellt projektbidrag och kan inte sökas för ordinarie verksamhet.
- K-Pengar riktar sig till fria kulturarrangörer, musik-/kulturföreningar samt kulturutövare.
- K-Pengar kräver betalningsmottagare med ORGANISATIONSNUMMER när ansökt summa överstiger 5000:-
- K-Pengar kräver att fler kommuner än hemkommunen är inblandade när ansökt summa överstiger 15 000:-
- K-Pengar totalfinansierar aldrig ett projekt. Ett riktmärke är att stödet täcker ca 1/3 av total utgift som max.


- Du som ansöker ska vara inom målgruppen för K-Pengar, mellan 13 - 30 år.
- Du som ansöker ska vara bosatt och verksam inom Västra Götalandsregionen.
- Du som ansöker ska vara den som initierar, planerar, genomför och utvärderar projektet.
- Du som ansöker ska skicka in din ansökan minst 30 dagar innan ditt projekt startar/genomförs. 
- Du som beviljats stöd ska skicka in din rapport via den länk som du får av oss, senast 30 dagar efter ditt projekt är klart.


DU SOM SÖKER SKA:

- Vara beredd på att svara på frågor om ditt projekt.
- Meddela oss om/när något ändras kring projektet/budgeten.
- Undersöka om det finns stöd att söka lokalt, innan K-Pengar söks. LÄNK HÄR
- Spara kvitton och fakturor, minst tills dess att er rapport är inskickad och godkänd.
- Skicka in vår ”Under 18-pdf" med post i samband med ansökan, om du är under 18 år.
- Skicka in länkar, bilder, filmer, affischer, pressreleaser etc. under tiden ditt projekt genomförs.


K-PENGAR BEVILJAS INTE TILL:

- Musikinspelningar.
- Inköp av utrustning.
- Interna/slutna arrangemang.
- Skolprojekt.
- Arvodering av den egna projektledaren/gruppen.
- Grupper där medelåldern på de som genomför projektet överstiger åldern för stödets målgrupp. 


Snabb hantering utlovas; vi fattar beslut så fort vi kan, ofta inom en-två veckor när det gäller ansökningar upp till tio tusen kronor. De större behöver ofta längre tid – och behandlas på stormöten, tre på våren och tre på hösten.
Tillgänglighet och jämställdhet genomsyrar allt vi gör. Kontakta oss så tipsar vi gärna om viktiga saker att tänka på!
KulturUngdom förbehåller sig rätten att avslå ansökningar som strider mot föreningens värderingar.
K-Pengar är ett kulturstöd som vi förvaltar på uppdrag av Västra Götalandsregionen.


 Ansökan

För att göra en ansökan behöver du  BLI MEDLEM | LOGGA IN

K-Pengar

2018 är här, vi kör - och välkomna med era idéer, projekt, festivaler, etc. Vi är redo! 
Ansökningar som överstiger 15 000:- behandlas på stormöten. Dessa är tre till antalet under våren och din ansökan hamnar på det stormöte som infaller närmst räknat 30 dagar framåt från ansökningstillfället. Exempel - om din ansökan skickas in den 15:e februari kommed den behandlas den 11:e april, vilket är nästkommande stormöte sett från den 15:e mars, 30 dagar framåt i tiden från ansökningstillfället den 15:e februari.
Oavsett summan du söker är det bra om din ansökan är hos oss 30 dagar innan ditt projekt startar och skickas in så komplett som möjligt. Och läs gärna igenom kriterierna/infon innan du söker.

Stormöten våren 2018: 
21 februari
11 april
30 maj


 INFO

K-Pengar är ett kulturstöd för alla i Västra Götaland mellan 13-30 år.

Här hittar du alla beviljade stöd under 2017.

STATISTIK TIDIGARE ÅR
--------------------------------------
2017 beviljade vi 1 500 000 kr till 198 projekt med ett snitt på 7 368 kr/projekt. 
2016 beviljade vi 1 500 000 kr till 222 projekt med ett snitt på 6 752 kr/projekt.
2015 beviljade vi 1 500 000 kr till 238 projekt med ett snitt på 6 302 kr/projekt.
2014 beviljade vi 1 000 000 kr till 159 projekt med ett snitt på 6 329 kr/projekt.
2013 beviljade vi 996 000 kr till 157 projekt med ett snitt på 6 344 kr/projekt. 

2012 beviljade vi 997 827 kr till 155 projekt med ett snitt på 6 438 kr/projekt.
2011 beviljade vi 1 000 009 kr till 155 projekt med ett snitt på 6 451 kr/projekt.

2010 beviljade vi 993 173 kr till 124 projekt med ett snitt på 7 993 kr/projekt.
2009 beviljade vi 900 000 kr till 124 projekt med ett snitt på 7 258 kr/projekt.
2008 beviljade vi 900 032 kr till 117 projekt med ett snitt på 7 692 kr/projekt.


K-Pengar är ett kulturstöd som KulturUngdom förvaltar på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

HANDLÄGGARE
BILDKONST | DANS | TEATER: Sara Östebro | sara@kulturungdom.se
FILM: Joen Windahl | joen@kulturungdom.se
MUSIK: Robin Havbring | robin@kulturungdom.se
SLÖJD | TEXT: Stina Nilss |
 stina@kulturungdom.se
ÖVRIGT: Erik Lundin | erik.l@kulturungdom.se


 

Underkategorier