Web
Analytics

AVTRYCK | RESIDENS: HEMMA

SARA NYGÅRD

Nuet är där mina kroppar möts

Residens: hemma är ett residens om konst och påverkan utifrån platsen "hemma", där åtta deltagande konstnärer under Avtrycks residens kommer att presentera sina processer och/eller verk. Ta del av åtta spännande verk som kommer publiceras fram tills midsommar.

Om Sara

Sara Nygård är en designer från Göteborg. Med ett stort intresse för utforskande metoder och själva designpraktiken i sig, relaterar hennes arbeten ofta till kropp. Detta har lett till att hon i sin praktik närmat sig performance och performativ design.

Det som visas här är ett utsnitt ur en pågående undersökning under namnet ”Nuet är där mina kroppar möts”. Där relationer mellan kroppar står i fokus. I det här fallet genom delandet av plats och upplevelse, men också i interaktionen som sker mellan upplevarna och trädet. Fyra personer som skapar liknande ögonblick i liknande omgivningar i olika delar av staden.
”Lokalisera ett bra klätterträd i närheten av ditt hem

Ta på dig min kroppsdel

Klättra så högt du kan/vill/vågar

Ta in omgivningen där uppe

Ta med något från trädet

Lämna kvar något från dig

Ta dig ner

Ta av dig min kroppsdel”


Andreas

Jag tog med mig en stor bit bark som omslöt en gren. Jag lämnade kvar fyra hårstrån från mitt hår.

Anna

Jag tog bröt av ett litet skott med en knopp som börjat slå ut. Till trädet lämnade jag en ormskulptur av trolldeg som jag tillverkat de senaste dagarna. Det var det objekt som kändes mest aktuellt i mitt liv just nu eftersom de precis blev klara, men jag vet inte om det "betyder" något särskilt. 

Kristin

Tog en fin gren som pekade mot där jag kollade på utsikten. Jag lämnade en anteckning som jag inte behövde längre.

Erik

Det bars upp en förfallen gren i utbytet mot att jag knäckte en.