Kommunalt

DIN KOMMUNAB C DEFGH I J KLM N OP Q R STU V W X Y Z Å Ä Ö

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: aktivitetsbidrag stimulansbidrag
Leader: Leader Göta Älv
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Kronan på verket (gå in på föreningsfliken/bidrag)
Föreningsbidrag: projektbidrag , lönebidrag, verksamhetsbidrag
Leader: -
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: aktivitetsbidrag
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Riktlinjer

Ungdomspeng: möjlighet att söka pengar från ungdomsrådet
Föreningsbidrag: Föreningsstöd , Aktivitetsstöd
Leader: Sixten/Leader Sjuhärad  (ej Bollebygd tätort)
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: En snabb slant
Föreningsbidrag: Årsbidrag för kulturföreningar
Leader: Sixten/Leader Sjuhärad (ej tätorterna: Borås, Fristad, Frufällan & Sjömarken)
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: administrationsbidrag , aktivitetsstöd
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Grundbidrag , startbidrag
Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Info om föreningsbidrag
Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Ansökan Föreningsbidrag
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: Riktlinjer för föreningsbidrag
Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Grundbidrag , aktivitetsstöd
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -
Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: verksamhetsbidrag
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: coachning av Marie Bergdahl
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: En snabb slant
Föreningsbidrag: Föreningsstöd
Leader: Terra et Mare & Coola Krafter (Endast sdn södra skärgården)
Övriga kommunala bidrag: Pronto Stöd till interkulturella projekt Ateljéstöd Projektstöd Verksamhetsstöd
Informationsmaterial: Handbok för en snabb slant

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Projekt- och investeringsbidrag , Aktivitetsbidrag
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: Snabba slanten
Föreningsbidrag: Kulturbidrag , Grundbidrag, startbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Olika typer av föreningsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för projekt)
Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Knuffpengar
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat arrangörsstöd)
Leader: Terra et Mare & Coola Krafter (Ej Kungälv tätort)
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Kulturföreningsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Arrangera på Sockerbruket
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för att arrangera).
Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: föreningsbidrag (bland annat särskilt bidrag som kan sökas för arrangemang och investeringar)
Leader: Leader Göta Älv
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag kan sökas, kontakta kommunen för information.
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: coachning av Marie Bergdahl
Föreningsbidrag: arrangemangsbidrag och verksamhetsbidrag med mera på denna sida
Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Snabba pengar för unga mellan 13 och 24, högst 4000 kronor.
Föreningsbidrag: kulturbidrag
Leader: Sixten/Leader Sjuhärad (ej tätorterna: Örby, Kinna, Skene, Fritsla)
Övriga kommunala bidrag: projektbidrag kan också sökas av förening för jämställdhetsarbete.
Informationsmaterial: riktlinjer: offentligt kulturuppdrag bidragsregler

Ungdomspeng:
Föreningsbidrag: Aktivitetsstöd
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Aktivitetsstöd
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Show me the money (16-20 år)
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för arrangemang) Blanketter
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: kulturbidrag , bland annat för arrangemang
Leader: Terra et Mare & Coola Krafter
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Startbidrag och arrangemangsbidra
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidarag
Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Är du bosatt i Skövde kan du ta kontakt med Marika Ekström på Neo som har stöd att fördela.
Föreningsbidrag: Här finns info om olika typer av kulturbidrag och här finns blanketterna.
Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg (ej Ryd, Skultorp eller centrala Skövde)
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsstöd (bland annat Kulturstöd)
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Arrangemangsbidrag
Leader: Terra et Mare & Coola Krafter
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Flera typer av Föreningsbidrag, bland annat arrangemangsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Leader: Sixten/Leader Sjuhärad
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsstöd, ungdomsverksamhet Projektbidrag Arrangörsbidrag Startbidrag Alla blanketter samlade
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Bidrag för särskild kulturverksamhet Andra föreningsstöd
Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg (ej Ryd, Skultorp eller centrala Skövde)
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Olika föreningsbidrag
Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg (ej Ryd, Skultorp eller centrala Skövde)
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Verksamhetsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Kulturföreningsbidrag, Föreningsstöd
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Ungdomspengen
Föreningsbidrag: Stöd till kulturföreningar Verksamhetsbidrag Startbidrag Alla blanketter samlade
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Giraff kulturstöd
Föreningsbidrag: Alla föreningsbidrag (bland annat kulturbidrag)
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Normer för föreningsbidrag

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Arrangörsstöd Alla föreningsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag: Arrangörsstöd
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Kulturbidrag för arrangemang Verksamhetsbidrag för kulturföreningar Startbidrag Alla föreningsstöd
Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Info om bidrag

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Olika typer av föreningsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Kulturnämndens bidrag Arrangemangsbidrag
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng (dalslandsdelen) Ungdomskraft, Leader Göta älv
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Kriterier för kulturbidrag

Ungdomspeng: Kulturkicken
Föreningsbidrag: Verksamhetsbidrag för kulturföreningar Startbidrag för kulturföreningar
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Ansökan om att bli bidragsberättigad förening Kommunens föreninsinfo
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

 

Studieförbund

Studieförbund kan bland annat ge stöd till utbildningar, studiecirklar, kulturverksamhet och lokaler. För att få reda på vilket utbud som finns av studiecirklar m.m på hemorten vänder man sig till respektive lokalavdelning och/eller distrikt. Här är dock enbart rikskontakten listad.


ABF
www.abf.se
info@abf.se


FOLKUNIVERSITETET
www.folkuniversitetet.se
info@folkuniversitetet.se


STUDIEFRÄMJANDET
www.sfr.se
sfr@sfr.se


MEDBORGARSKOLAN
www.medborgarskolan.se
info@medborgraskolan.se


STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
www.sv.se
info@sv.se
NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet)
www.nbv.se
info@nbv.se
SISU (Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund)
www.sisuidrottsutbildarna.se
sisu@sisuidrottsutbildarna.se
BILDA
www.bilda.nu
info@bilda.nu
SENSUS
www.sensus.se
info@sensus.se

 


IBN RUSHD
www.ibnrushd.se
suad.darir@ibnrushd.se


KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET
www.kulturens.se
kundservice@kulturens.se

Internationellt

UNGDOMSSTYRELSEN
www.ungdomsstyrelsen.se
info@ungdomsstyrelsen.se

Ungdomsprogrammet Ung och Aktiv i EuropaUng och Aktiv i Europa ger verktyg för dig som vill arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. I Ung och Aktiv i Europa ingår följande delprogram: Ung i Europa (indelad i Ungdomsutbyte, Ungdomsinitiativ och Demokratiprojekt), Europeisk volontärtjänst, Ung i världen, Utbildning och nätverksbyggande samt Möten mellan ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken. 

Sista ansökan för de flesta projekt är:
1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september, 1 november.
Behandlingstiden för ansökningar är ca 4 veckor.


SIDA
www.sida.se
sida@sida.se
08-698 50 00

Fördelar stöd till organisationer och folkrörelser som bedriver utvecklingssamarbete i syd och öst. SIDAgör även särskilda ungdomssatsningar via >CIU, LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) samt via Ungdomsfonden som administreras av Forum Syd


INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET
www.programkontoret.se
registrator@programkontoret.se
08-453 72 00
Internationella programkontoret för utbildningsområdet, är en statlig myndighet under Utbildnings- och kulturdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.


SVENSKA INSTITUTET
www.si.se
si@si.se

08-453 78 00

Har till uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att stödja utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.


FORUM SYD
www.forumsyd.org
forum.syd@forumsyd.org

08 – 506 370 99

Förmedlar stöd genom Ungdomsfonden med syfte att ge ungdomar ökande möjligheter att aktivt engagera sig i internationellt utvecklingsarbete. Stödet riktar sig till organisationer och föreningar.


CENTRUM FÖR INTERNATIONELLT UNGDOMSBYTE, CIU
www.ciu.org & www.mytellus.com
info@ciu.se

08 – 20 35 30

CIU erbjuder ungdomar en helhetsbild av vilka möjligheter som finns att studera och arbeta utomlands. CIU genomför också två utbytes- och utvecklingsprogram SWY (Sweden World Youth) och YPD (Youth Partners in Development). Programmen ger ungdomar mellan 17 och 26 möjlighet att under sex månader leva och arbeta med ungdomar från ett utbytesland, halva tiden i Sverige och halva tiden i utbyteslandet.


NORDISKA MINISTERRÅDET
www.norden.org & www.valhalla.norden.org www.nordiskkulturfond.org

nmr@norden.org & valhalla@norden.orgkulturfonden@norden.org
0045 - 339 602 00

Har flera fonder och kommittéer som ger stöd till nordiska samarbetsprojekt med ungdomar. Stöd kan bland annat sökas till projekt med inriktning på film och TV, litteratur, musik, teater och dans.


FÖRENINGEN NORDEN
www.norden.se
foreningen@norden.se

08-506 113 00

Föreningen Norden har hand om och förmedlar olika kulturfonder, t ex;
-Svensk-Danska kulturfonden
-Svensk-Norska samarbetsfonden
-Kulturfonden för Sverige och Finland
-Svensk-Isländska samarbetsfonden

Stiftelser & Fonder

FOLKE BERNADOTTES MINNESFOND
www.folkebernadottesminnesfond.se
08-662 25 05


HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE
www.haxsonj.se
08-650 94 17


KONUNG GUSTAV V:S 90-ÅRSFOND
www.gv90.a.se


OLOF PALMES MINNESFOND
www.palmefonden.se
palmefonden@palmecenter.se
08 - 677 57 90


STIFTELSE KARIN OCH ERNST AUGUST BÅNGS MINNE
Bergsgatan 20. 112 23 Stockholm
08-651 43 40


STIFTELSE KRONPRINSESSAN MARGARETAS MINNESFOND
Kungliga slottet, 111 30 Stockholm
www.margaretas-minnesfond.org


STIFTELSEN PRINS GUSTAV ADOLF OCH PRINSESSAN SIBYLLAS MINNESFOND
HM Konungens Hovmarskalkämbete, Expeditionen Kungliga Slottet, 111 30 Stockholm
08-763 72 28


SPARBANKSTIFTELSEN
www.sparbanksstiftelsernaisverige.se


STENBECKS STIFTELSE
www.hsstiftelse.se 

Regionalt

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS KULTURNÄMND
Regionens Hus, 451 26 Uddevalla
www.vgregion.se/kultur

Regionen har pengar att fördela till olika regionala föreningsverksamheter såsom kulturprojekt och föreningsstöd.


LÄNSSTYRELSEN
www.lst.se

Länsstyrelsen fördelar olika typer av stöd till regional utveckling. Det finns länkar till Sveriges alla länsstyrelser på webbplatsen.


KOMMUNEN
Lokala föreningar kan söka stöd hos kommunen.

 

Kontaktnätet
www.kontaktnatet.se
anders.sellin@kontaktnatet.se

Kontaktnätet - riksorganisation för ideella kulturföreningar har medlemsföreningar spridda över hela landet.


MOKS Musik & Kulturföreningarnas samarbetsorganisation
www.moks.se
info@moks.se

MoKS är en riksorganisation som bäst tillvaratar föreningarnas intressen och behov. MoKS bildades 1990 är har på kort tid blivit den dominerande organisationen i södra Sverige och växer snabbt i övriga Sverige. Fler och fler föreningar inser behovet av en stark riksorganisation.


Röda Korsets Ungdomsförbund
www.rkuf.se
info@rkuf.se


SVEROK
www.sverok.se
info@sverok.se

Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är en organisation för spelföreningar av olika slag. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, kortspel, datorspel, airsoft och paintball är de huvudsakliga verksamheterna.


Vi Unga
www.viunga.se
info@viunga.se

Förbundet Vi Unga är en barn- och ungdomsorganisation som tror på barn och ungdomars egen förmåga att ta initiativ till verksamhet, planera den och genomföra den.
paintball är de huvudsakliga verksamheterna.


Västsvenska Kulturfonden
www.kulturfonden.se

1992 tog Västsvenska Industri & Handelskammaren, i samarbete med regionen och några kommuner, initiativet till Västsvenska Kulturfonden. Ett rikt kulturliv är en viktig puzzelbit när det gäller att skapa förutsättningar för personers och företags fortsatta utveckling. Fondens ambition att i enlighet med stadgarna fortsätta att kompetensutveckla och därigenom stimulera västsvensk kultur.

LOGGA IN - BLI MEDLEM