Externa Bidrag

 • STÖD TILL UNGDOMSVERKSAMHET

  Vid många tillfällen har frågor ställts kring vart man kan söka ekonomiskt stöd för ungdomsverksamhet. Här är en sammanställning kring myndigheter, organisationer, fonder och stiftelser som förmedlar stöd till ungdomsverksamhet och projekt.

  Idag har flera kommuner i regionen ett ekonomiskt stöd att fördela till unga kulturprojekt. Vissa har en allmän pott med pengar som man som ung kan söka ifrån andra har öronmärkta pengar för unga. Kolla med någon på kommunen vad som gäller i närheten av just dig.

  Gå in på varje organisations hemsida för att få mer detaljerad information om vad för stöd man kan söka och när ansökan skall vara dem tillhanda. De organisationer, myndigheter, stiftelser och fonder som nämns här har gett ekonomiskt stöd till flera arrangemang, festivaler och projekt inom ungdomskultur.

  Känns det klurigt kontaktar ni oss; 
  info@kulturungdom.se
  031-848880

 • De här stöden är oftast till för dig som har ett projekt som innefattar flera samarbeten och kanske har med flera ställen i Sverige i ditt projekt. Men kolla vad som gäller för just din idé och vad som krävs för att du ska ha rätt att söka pengar.

  ARVSFONDSDELEGATIONEN (Allmänna arvsfonden)
  www.arvsfonden.nu
  arvsfonden@social.ministry.se
  08-4051000

  Verksamhet till förmån för ungdomar. Syfte med stödet är att utveckla ideell verksamhet till förmån för ungdomar i åldern 12-25 år. Stöd kan sökas av föreningar och andra som bedriver ideell verksamhet. Offentliga huvudmän, t.ex kommuner kan beviljas stöd om man driver ett nära samarbetsprojekt med en ideell organisation.


  UNGDOMSSTYRELSEN
  www.ungdomsstyrelsen.se
  info@ungdomsstyrelsen.se
  08-462 53 50

  Stöd kan sökas av ungdomsorganisationer eller nybildade ungdomsgrupper i samarbete med en ideell förening eller offentliga huvudman. Även olika former av paraplyorganisationer och nätverk kan söka stöd. Ansökan kan göras löpande under året. Se hemsidan vilka särskilda satsningar Ungdomsstyrelsen gör.


  INTEGRATIONSVERKET
  www.integrationsverket.se
  integrationsverket@integrationsverket.se
  011-36 13 00

  Integrationsverket ger stöd till organisationer som främjar integration. Stödet ges i form av organisationsbidrag, verksamhetsbidrag och projektbidrag.


  KULTURRÅDET
  www.kulturradet.se
  kulturradet@kulturradet.se
  08-519 264 00

  För information om olika stöd, se webbplats


  STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT
  www.fhi.se
  info@fhi.se
  08-566 135 00

  Stöd ges till verksamheter/projekt som är nyskapande och inte ingår i ordinarie verksamhet. Stöd kan sökas av organisationer, kommuner och landsting.


  FORUM SYD
  www.forumsyd.org

  Stöd kan sökas för olika internationella projekt. Genom Forum Syd kan svenska organisationer söka stöd för utvecklingssamarbete med organisationer i Afrika, Asien, Latinamerika och Central- och Östeuropa. Vi ger också stöd till informationsprojekt om globala frågor i Sverige och till ungdomsledda projekt genom Ungdomsfonden.

   

  LEADER
  Länk

  I Leader samlas representanter för ideell, offentlig och privat sektor för att tillsammans arbeta med landsbygdsutveckling. Arbetet bygger på en gemensam strategi för bygdens utveckling och lokala förutsättningar och lokala initiativ tas tillvara.

  BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET, BRÅ
  www.bra.se
  info@bra.se
  08-401 87 00

  Har regeringens uppdrag att förmedla de medel som ska anslås till lokala brottsförebyggande arbete/projekt.


   

 • DIN KOMMUNAB C DEFGH I J KLM N OP Q R STU V W X Y Z Å Ä Ö

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: aktivitetsbidrag stimulansbidrag
  Leader: Leader Göta Älv
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: Kronan på verket (gå in på föreningsfliken/bidrag)
  Föreningsbidrag: projektbidrag , lönebidrag, verksamhetsbidrag
  Leader: -
  Övriga kommunala bidrag: -
  Informationsmaterial: -

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: aktivitetsbidrag
  Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial: Riktlinjer

  Ungdomspeng: möjlighet att söka pengar från ungdomsrådet
  Föreningsbidrag: Föreningsstöd , Aktivitetsstöd
  Leader: Sixten/Leader Sjuhärad  (ej Bollebygd tätort)
  Övriga kommunala bidrag: -
  Informationsmaterial: -

  Ungdomspeng: En snabb slant
  Föreningsbidrag: Årsbidrag för kulturföreningar
  Leader: Sixten/Leader Sjuhärad (ej tätorterna: Borås, Fristad, Frufällan & Sjömarken)
  Övriga kommunala bidrag: -
  Informationsmaterial: -

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: administrationsbidrag , aktivitetsstöd
  Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
  Övriga kommunala bidrag: -
  Informationsmaterial: -

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Grundbidrag , startbidrag
  Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial: Info om föreningsbidrag
  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Ansökan Föreningsbidrag
  Övriga kommunala bidrag: -
  Informationsmaterial: Riktlinjer för föreningsbidrag
  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Grundbidrag , aktivitetsstöd
  Övriga kommunala bidrag: -
  Informationsmaterial: -
  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: verksamhetsbidrag
  Övriga kommunala bidrag: -
  Informationsmaterial: -

  Ungdomspeng: coachning av Marie Bergdahl
  Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
  Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
  Övriga kommunala bidrag: -
  Informationsmaterial: -

  Ungdomspeng: En snabb slant
  Föreningsbidrag: Föreningsstöd
  Leader: Terra et Mare & Coola Krafter (Endast sdn södra skärgården)
  Övriga kommunala bidrag: Pronto Stöd till interkulturella projekt Ateljéstöd Projektstöd Verksamhetsstöd
  Informationsmaterial: Handbok för en snabb slant

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Projekt- och investeringsbidrag , Aktivitetsbidrag
  Övriga kommunala bidrag: -
  Informationsmaterial: -

  Ungdomspeng: Snabba slanten
  Föreningsbidrag: Kulturbidrag , Grundbidrag, startbidrag
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
  Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Olika typer av föreningsbidrag
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för projekt)
  Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: Knuffpengar
  Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat arrangörsstöd)
  Leader: Terra et Mare & Coola Krafter (Ej Kungälv tätort)
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Kulturföreningsbidrag
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: Arrangera på Sockerbruket
  Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för att arrangera).
  Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: föreningsbidrag (bland annat särskilt bidrag som kan sökas för arrangemang och investeringar)
  Leader: Leader Göta Älv
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Föreningsbidrag kan sökas, kontakta kommunen för information.
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: coachning av Marie Bergdahl
  Föreningsbidrag: arrangemangsbidrag och verksamhetsbidrag med mera på denna sida
  Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: Snabba pengar för unga mellan 13 och 24, högst 4000 kronor.
  Föreningsbidrag: kulturbidrag
  Leader: Sixten/Leader Sjuhärad (ej tätorterna: Örby, Kinna, Skene, Fritsla)
  Övriga kommunala bidrag: projektbidrag kan också sökas av förening för jämställdhetsarbete.
  Informationsmaterial: riktlinjer: offentligt kulturuppdrag bidragsregler

  Ungdomspeng:
  Föreningsbidrag: Aktivitetsstöd
  Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Aktivitetsstöd
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: Show me the money (16-20 år)
  Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för arrangemang) Blanketter
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: kulturbidrag , bland annat för arrangemang
  Leader: Terra et Mare & Coola Krafter
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Startbidrag och arrangemangsbidra
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Föreningsbidarag
  Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: Är du bosatt i Skövde kan du ta kontakt med Marika Ekström på Neo som har stöd att fördela.
  Föreningsbidrag: Här finns info om olika typer av kulturbidrag och här finns blanketterna.
  Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg (ej Ryd, Skultorp eller centrala Skövde)
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Föreningsstöd (bland annat Kulturstöd)
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Arrangemangsbidrag
  Leader: Terra et Mare & Coola Krafter
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Flera typer av Föreningsbidrag, bland annat arrangemangsbidrag
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
  Leader: Sixten/Leader Sjuhärad
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Föreningsstöd, ungdomsverksamhet Projektbidrag Arrangörsbidrag Startbidrag Alla blanketter samlade
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Bidrag för särskild kulturverksamhet Andra föreningsstöd
  Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg (ej Ryd, Skultorp eller centrala Skövde)
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Olika föreningsbidrag
  Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg (ej Ryd, Skultorp eller centrala Skövde)
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Verksamhetsbidrag
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Kulturföreningsbidrag, Föreningsstöd
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: Ungdomspengen
  Föreningsbidrag: Stöd till kulturföreningar Verksamhetsbidrag Startbidrag Alla blanketter samlade
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
  Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: Giraff kulturstöd
  Föreningsbidrag: Alla föreningsbidrag (bland annat kulturbidrag)
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial: Normer för föreningsbidrag

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Arrangörsstöd Alla föreningsbidrag
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag: Arrangörsstöd
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Kulturbidrag för arrangemang Verksamhetsbidrag för kulturföreningar Startbidrag Alla föreningsstöd
  Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial: Info om bidrag

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Olika typer av föreningsbidrag
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Kulturnämndens bidrag Arrangemangsbidrag
  Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng (dalslandsdelen) Ungdomskraft, Leader Göta älv
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial: Kriterier för kulturbidrag

  Ungdomspeng: Kulturkicken
  Föreningsbidrag: Verksamhetsbidrag för kulturföreningar Startbidrag för kulturföreningar
  Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

  Ungdomspeng: -
  Föreningsbidrag: Ansökan om att bli bidragsberättigad förening Kommunens föreninsinfo
  Leader:
  Övriga kommunala bidrag:
  Informationsmaterial:

   

 • VÄSTRA GÖTALANDSREGIONENS KULTURNÄMND
  Regionens Hus, 451 26 Uddevalla
  www.vgregion.se/kultur

  Regionen har pengar att fördela till olika regionala föreningsverksamheter såsom kulturprojekt och föreningsstöd.


  LÄNSSTYRELSEN
  www.lst.se

  Länsstyrelsen fördelar olika typer av stöd till regional utveckling. Det finns länkar till Sveriges alla länsstyrelser på webbplatsen.


  KOMMUNEN
  Lokala föreningar kan söka stöd hos kommunen.

   

  Kontaktnätet
  www.kontaktnatet.se
  anders.sellin@kontaktnatet.se

  Kontaktnätet - riksorganisation för ideella kulturföreningar har medlemsföreningar spridda över hela landet.


  MOKS Musik & Kulturföreningarnas samarbetsorganisation
  www.moks.se
  info@moks.se

  MoKS är en riksorganisation som bäst tillvaratar föreningarnas intressen och behov. MoKS bildades 1990 är har på kort tid blivit den dominerande organisationen i södra Sverige och växer snabbt i övriga Sverige. Fler och fler föreningar inser behovet av en stark riksorganisation.


  Röda Korsets Ungdomsförbund
  www.rkuf.se
  info@rkuf.se


  SVEROK
  www.sverok.se
  info@sverok.se

  Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är en organisation för spelföreningar av olika slag. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, kortspel, datorspel, airsoft och paintball är de huvudsakliga verksamheterna.


  Vi Unga
  www.viunga.se
  info@viunga.se

  Förbundet Vi Unga är en barn- och ungdomsorganisation som tror på barn och ungdomars egen förmåga att ta initiativ till verksamhet, planera den och genomföra den.
  paintball är de huvudsakliga verksamheterna.


  Västsvenska Kulturfonden
  www.kulturfonden.se

  1992 tog Västsvenska Industri & Handelskammaren, i samarbete med regionen och några kommuner, initiativet till Västsvenska Kulturfonden. Ett rikt kulturliv är en viktig puzzelbit när det gäller att skapa förutsättningar för personers och företags fortsatta utveckling. Fondens ambition att i enlighet med stadgarna fortsätta att kompetensutveckla och därigenom stimulera västsvensk kultur.

 • UNGDOMSSTYRELSEN
  www.ungdomsstyrelsen.se
  info@ungdomsstyrelsen.se

  Ungdomsprogrammet Ung och Aktiv i EuropaUng och Aktiv i Europa ger verktyg för dig som vill arbeta praktiskt med ungdomspolitik på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. I Ung och Aktiv i Europa ingår följande delprogram: Ung i Europa (indelad i Ungdomsutbyte, Ungdomsinitiativ och Demokratiprojekt), Europeisk volontärtjänst, Ung i världen, Utbildning och nätverksbyggande samt Möten mellan ungdomar och personer med ansvar för ungdomspolitiken. 

  Sista ansökan för de flesta projekt är:
  1 februari, 1 april, 1 juni, 1 september, 1 november.
  Behandlingstiden för ansökningar är ca 4 veckor.


  SIDA
  www.sida.se
  sida@sida.se
  08-698 50 00

  Fördelar stöd till organisationer och folkrörelser som bedriver utvecklingssamarbete i syd och öst. SIDAgör även särskilda ungdomssatsningar via >CIU, LSU (Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer) samt via Ungdomsfonden som administreras av Forum Syd


  INTERNATIONELLA PROGRAMKONTORET
  www.programkontoret.se
  registrator@programkontoret.se
  08-453 72 00
  Internationella programkontoret för utbildningsområdet, är en statlig myndighet under Utbildnings- och kulturdepartementet. Vi stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete. Det kan gälla allt från internationella samarbetsprojekt inom utbildning och kompetensutveckling till praktik och studier utomlands. Utbyten för ungdomar och lärare är en viktig del av verksamheten.


  SVENSKA INSTITUTET
  www.si.se
  si@si.se

  08-453 78 00

  Har till uppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att stödja utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv i övrigt.


  FORUM SYD
  www.forumsyd.org
  forum.syd@forumsyd.org

  08 – 506 370 99

  Förmedlar stöd genom Ungdomsfonden med syfte att ge ungdomar ökande möjligheter att aktivt engagera sig i internationellt utvecklingsarbete. Stödet riktar sig till organisationer och föreningar.


  CENTRUM FÖR INTERNATIONELLT UNGDOMSBYTE, CIU
  www.ciu.org & www.mytellus.com
  info@ciu.se

  08 – 20 35 30

  CIU erbjuder ungdomar en helhetsbild av vilka möjligheter som finns att studera och arbeta utomlands. CIU genomför också två utbytes- och utvecklingsprogram SWY (Sweden World Youth) och YPD (Youth Partners in Development). Programmen ger ungdomar mellan 17 och 26 möjlighet att under sex månader leva och arbeta med ungdomar från ett utbytesland, halva tiden i Sverige och halva tiden i utbyteslandet.


  NORDISKA MINISTERRÅDET
  www.norden.org & www.valhalla.norden.org www.nordiskkulturfond.org

  nmr@norden.org & valhalla@norden.orgkulturfonden@norden.org
  0045 - 339 602 00

  Har flera fonder och kommittéer som ger stöd till nordiska samarbetsprojekt med ungdomar. Stöd kan bland annat sökas till projekt med inriktning på film och TV, litteratur, musik, teater och dans.


  FÖRENINGEN NORDEN
  www.norden.se
  foreningen@norden.se

  08-506 113 00

  Föreningen Norden har hand om och förmedlar olika kulturfonder, t ex;
  -Svensk-Danska kulturfonden
  -Svensk-Norska samarbetsfonden
  -Kulturfonden för Sverige och Finland
  -Svensk-Isländska samarbetsfonden

 • FOLKE BERNADOTTES MINNESFOND
  www.folkebernadottesminnesfond.se
  08-662 25 05


  HELGE AX:SON JOHNSONS STIFTELSE
  www.haxsonj.se
  08-650 94 17


  KONUNG GUSTAV V:S 90-ÅRSFOND
  www.gv90.a.se


  OLOF PALMES MINNESFOND
  www.palmefonden.se
  palmefonden@palmecenter.se
  08 - 677 57 90


  STIFTELSE KARIN OCH ERNST AUGUST BÅNGS MINNE
  Bergsgatan 20. 112 23 Stockholm
  08-651 43 40


  STIFTELSE KRONPRINSESSAN MARGARETAS MINNESFOND
  Kungliga slottet, 111 30 Stockholm
  www.margaretas-minnesfond.org


  STIFTELSEN PRINS GUSTAV ADOLF OCH PRINSESSAN SIBYLLAS MINNESFOND
  HM Konungens Hovmarskalkämbete, Expeditionen Kungliga Slottet, 111 30 Stockholm
  08-763 72 28


  SPARBANKSTIFTELSEN
  www.sparbanksstiftelsernaisverige.se


  STENBECKS STIFTELSE
  www.hsstiftelse.se 

 • Studieförbund kan bland annat ge stöd till utbildningar, studiecirklar, kulturverksamhet och lokaler. För att få reda på vilket utbud som finns av studiecirklar m.m på hemorten vänder man sig till respektive lokalavdelning och/eller distrikt. Här är dock enbart rikskontakten listad.


  ABF
  www.abf.se
  info@abf.se


  FOLKUNIVERSITETET
  www.folkuniversitetet.se
  info@folkuniversitetet.se


  STUDIEFRÄMJANDET
  www.sfr.se
  sfr@sfr.se


  MEDBORGARSKOLAN
  www.medborgarskolan.se
  info@medborgraskolan.se


  STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
  www.sv.se
  info@sv.se
  NBV (Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet)
  www.nbv.se
  info@nbv.se
  SISU (Svenska Idrottsrörelsens Studieförbund)
  www.sisuidrottsutbildarna.se
  sisu@sisuidrottsutbildarna.se
  BILDA
  www.bilda.nu
  info@bilda.nu
  SENSUS
  www.sensus.se
  info@sensus.se

   


  IBN RUSHD
  www.ibnrushd.se
  suad.darir@ibnrushd.se


  KULTURENS BILDNINGSVERKSAMHET
  www.kulturens.se
  kundservice@kulturens.se

 

Projekt

LOGGA IN - BLI MEDLEM