Kommunalt

DIN KOMMUNAB C DEFGH I J KLM N OP Q R STU V W X Y Z Å Ä Ö

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: aktivitetsbidrag stimulansbidrag
Leader: Leader Göta Älv
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Kronan på verket (gå in på föreningsfliken/bidrag)
Föreningsbidrag: projektbidrag , lönebidrag, verksamhetsbidrag
Leader: -
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: aktivitetsbidrag
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Riktlinjer

Ungdomspeng: möjlighet att söka pengar från ungdomsrådet
Föreningsbidrag: Föreningsstöd , Aktivitetsstöd
Leader: Sixten/Leader Sjuhärad  (ej Bollebygd tätort)
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: En snabb slant
Föreningsbidrag: Årsbidrag för kulturföreningar
Leader: Sixten/Leader Sjuhärad (ej tätorterna: Borås, Fristad, Frufällan & Sjömarken)
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: administrationsbidrag , aktivitetsstöd
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Grundbidrag , startbidrag
Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Info om föreningsbidrag
Ungdomspeng: Ungdomspotten
Föreningsbidrag: Ansökan Föreningsbidrag
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: Riktlinjer för föreningsbidrag
Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Grundbidrag , aktivitetsstöd
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -
Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: verksamhetsbidrag
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: coachning av Marie Bergdahl
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: En snabb slant
Föreningsbidrag: Föreningsstöd
Leader: Terra et Mare & Coola Krafter (Endast sdn södra skärgården)
Övriga kommunala bidrag: Pronto Stöd till interkulturella projekt Ateljéstöd Projektstöd Verksamhetsstöd
Informationsmaterial: Handbok för en snabb slant

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Projekt- och investeringsbidrag , Aktivitetsbidrag
Övriga kommunala bidrag: -
Informationsmaterial: -

Ungdomspeng: Snabba slanten
Föreningsbidrag: Kulturbidrag , Grundbidrag, startbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Olika typer av föreningsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för projekt)
Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Knuffpengar
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat arrangörsstöd)
Leader: Terra et Mare & Coola Krafter (Ej Kungälv tätort)
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Kulturföreningsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Arrangera på Sockerbruket
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för att arrangera).
Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: föreningsbidrag (bland annat särskilt bidrag som kan sökas för arrangemang och investeringar)
Leader: Leader Göta Älv
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag kan sökas, kontakta kommunen för information.
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: coachning av Marie Bergdahl
Föreningsbidrag: arrangemangsbidrag och verksamhetsbidrag med mera på denna sida
Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Snabba pengar för unga mellan 13 och 24, högst 4000 kronor.
Föreningsbidrag: kulturbidrag
Leader: Sixten/Leader Sjuhärad (ej tätorterna: Örby, Kinna, Skene, Fritsla)
Övriga kommunala bidrag: projektbidrag kan också sökas av förening för jämställdhetsarbete.
Informationsmaterial: riktlinjer: offentligt kulturuppdrag bidragsregler

Ungdomspeng:
Föreningsbidrag: Aktivitetsstöd
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Aktivitetsstöd
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Show me the money (16-20 år)
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för arrangemang) Blanketter
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: kulturbidrag , bland annat för arrangemang
Leader: Terra et Mare & Coola Krafter
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Startbidrag och arrangemangsbidra
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidarag
Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Är du bosatt i Skövde kan du ta kontakt med Marika Ekström på Neo som har stöd att fördela.
Föreningsbidrag: Här finns info om olika typer av kulturbidrag och här finns blanketterna.
Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg (ej Ryd, Skultorp eller centrala Skövde)
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsstöd (bland annat Kulturstöd)
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Arrangemangsbidrag
Leader: Terra et Mare & Coola Krafter
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Flera typer av Föreningsbidrag, bland annat arrangemangsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Leader: Sixten/Leader Sjuhärad
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsstöd, ungdomsverksamhet Projektbidrag Arrangörsbidrag Startbidrag Alla blanketter samlade
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Bidrag för särskild kulturverksamhet Andra föreningsstöd
Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg (ej Ryd, Skultorp eller centrala Skövde)
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Olika föreningsbidrag
Leader: Ung drivkraft, Leader östra skaraborg (ej Ryd, Skultorp eller centrala Skövde)
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Verksamhetsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Kulturföreningsbidrag, Föreningsstöd
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Ungdomspengen
Föreningsbidrag: Stöd till kulturföreningar Verksamhetsbidrag Startbidrag Alla blanketter samlade
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Leader: Idéutvecklingscheck, norra skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: Giraff kulturstöd
Föreningsbidrag: Alla föreningsbidrag (bland annat kulturbidrag)
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Normer för föreningsbidrag

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Arrangörsstöd Alla föreningsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag: Arrangörsstöd
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Kulturbidrag för arrangemang Verksamhetsbidrag för kulturföreningar Startbidrag Alla föreningsstöd
Leader: Bidrag för integrationsprojekt, kreativa idéer och genus och jämställdhet, Leader västra Skaraborg
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Info om bidrag

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Olika typer av föreningsbidrag
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Kulturnämndens bidrag Arrangemangsbidrag
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng (dalslandsdelen) Ungdomskraft, Leader Göta älv
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial: Kriterier för kulturbidrag

Ungdomspeng: Kulturkicken
Föreningsbidrag: Verksamhetsbidrag för kulturföreningar Startbidrag för kulturföreningar
Leader: Avtryck, Leader Dalsland-Årjäng
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

Ungdomspeng: -
Föreningsbidrag: Ansökan om att bli bidragsberättigad förening Kommunens föreninsinfo
Leader:
Övriga kommunala bidrag:
Informationsmaterial:

 

           | 
LOGGA IN - BLI MEDLEM