K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Alla kommuner har någon form av bidrag till föreningar, konst- och kulturorganisationer, enskilda personer eller arrangemang. Glöm inte heller bort studieförbunden - olika förbund är olika aktiva i olika kommuner, kontakta oss så hjälper vi gärna till!


DIN KOMMUN AB C DEFGH I J KLM N OP Q R STU V W X Y Z Å Ä Ö

Ungdomspeng: Tvärballa bankomaten
Föreningsbidrag: Aktivitetsbidrag och stimulansbidrag
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium 

Ungdomspeng: Kronan på Verket
Föreningsbidrag:
 Föreningsbidrag i Alingsås 
Övriga kommunala bidrag: Projektbidrag 

Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris + Fonder och stipendier

Ungdomspeng: Sök pengar från ungdomsrådet
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här 
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium

Ungdomspeng: En snabb slant
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns samlade här
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium + Projekt- och arrangemangsbidrag

Ungdomspeng: Kontakta ungdomens hus 20MTW
Föreningsbidrag: Blanketter för bidrag finns här
Övriga kommunala bidrag: Stipendier och fonder

Ungdomspeng: EssUnga snabb
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och idrottsstipendier
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns här 
Övriga kommunala bidrag: Stipendier och priser
Föreningsbidrag: Alla bidrag finns här
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidspris
Ungdomspeng: Snabba Cash
Föreningsbidrag: Blanketter för bidrag finns här
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidsstöd

Föreningsbidrag: Arrangörsstöd + Föreningsbidrag

Ungdomspeng: En snabb slant
Föreningsbidrag: Föreningsstöd
Övriga kommunala bidrag: Alla kulturstöd och stipendier finns här

Övriga kommunala bidrag: Sponsringsstöd till evenemang 

Ungdomspeng: Snabba slanten – stipendium
Föreningsbidrag: Samlad information och blanketter finns här

Ungdomspeng: Kontakta Hjo-Ti-Borg
Föreningsbidrag: Information om föreningsbidrag finns här
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidspris

Ungdomspeng: Kontakta Fritid Ungdom
Föreningsbidrag: Olika typer av föreningsbidrag
Övriga kommunala bidrag: Kulturbidrag och stipendier

Ungdomspeng: Kontakta Hjo-Ti-Borg
Föreningsbidrag: Bidrag till kulturföreningar
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium, kontakta kommunen för mer info

Ungdomspeng: Knuffpengar
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat arrangörsstöd, utvecklingbidrag och stipendier)

Ungdomspeng: Kontakta kommunen för info
Föreningsbidrag: Föreningsstöd
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris och stipendium

Ungdomspeng: Kulturpeng
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag (bland annat för att arrangera).
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidsstipendium

Föreningsbidrag: Bidrag, stöd och stipendier
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium, kulturpris och ungdomspris

Föreningsbidrag: Föreningsbidrag kan sökas, kontakta kommunen för information.

Ungdomspeng: Snabba cash 
Föreningsbidrag: Arrangemangsbidrag och verksamhetsbidrag
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium

Ungdomspeng: Snabba Pengar från Ung i Mark. 
Föreningsbidrag:Samlad info här

Ungdomspeng: Snabb peng
Föreningsbidrag: Info här
Övriga kommunala bidrag: Till kulturaktiviteter

Föreningsbidrag: Aktivitetsstöd, här finner du studieförbund.
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris och kulturstipendiumKulturpris och kulturstipendium

Ungdomspeng: Show me the money 
Föreningsbidrag: Bidrag och stöd
Övriga kommunala bidrag: Föreningsbidrag och stipendier

Föreningsbidrag: Föreningsstöd
Övriga kommunala bidrag: Fonder, stipendier och bidragFonder, stipendier och bidrag

Föreningsbidrag: Startbidrag och arrangemangsbidrag + bidrag till föreningsverksamhet
Övriga kommunala bidrag: Priser och stipendier

Föreningsbidrag: Bidrag och ansökningar
Övriga kommunala bidrag: Kulturstipendium

Ungdomspeng: Splasch
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Övriga kommunala bidrag: Bidrag och stipendier

Föreningsbidrag: Bidrag och projektstöd - Kulturstöd
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris

Föreningsbidrag: Lokalt aktivitetsstöd + Anläggningsstöd
Övriga kommunala bidrag: Bidrag till kulturarrangemangFonder och stiftelser

Föreningsbidrag: Kultur- och fritidsbidrag, flera olika
Övriga kommunala bidrag: Stiftelser + Kulturpris

Föreningsbidrag: Kommunens olika föreningsbidrag 
Övriga kommunala bidrag: Stipendier

Föreningsbidrag: Föreningsbidrag och stöd
Övriga kommunala bidrag: UngdomsprisTuristpris

Ungdomspeng:  Kontakta Hjo-Ti-Borg
Föreningsbidrag: Bidrag Kultur- och fritid
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och ledarstipendier + Ung i Tibro + Föreningsinformation

Föreningsbidrag: Olika föreningsbidrag, stiftelser, stöd + Godsmagasinet

Föreningsbidrag: Föreningsstöd + Arrangemangs- och projektstöd + Verksamhetsbidrag
Övriga kommunala bidrag: Utmärkelser och stipendier

Ungdomspeng: PUF-pengar
Föreningsbidrag: KulturföreningsbidragFöreningsstöd och blanketter
Övriga kommunala bidrag: KulturarrangörsbidragKulturstipendiumUng i tranemo + Studieförbund

Ungdomspeng: Ungdomspengen
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag, stöd och stipendier
Övriga kommunala bidrag: Kulturstöd, bidrag och stipendierKulturstöd, bidrag och stipendier

Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Övriga kommunala bidrag: Kultur- och fritidsstipendierVilja CrewStudieförbund

Ungdomspeng: Giraff kulturstöd
Föreningsbidrag: Alla föreningsbidrag (bland annat kulturbidrag)
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris och stipendier

Föreningsbidrag: Föreningsbidrag + arrangörsstöd
Övriga kommunala bidrag: Kulturpris och kulturstipendium + Ungdomens hus + Ungdomens hus Facebook

Ungdomspeng: Vara Snabb
Föreningsbidrag: Stöd till föreningslivet
Övriga kommunala bidrag: Priser och stipendier

Föreningsbidrag: Olika typer av föreningsbidrag

Föreningsbidrag: Stöd, bidrag och stipendier
Övriga kommunala bidrag: kulturpris och stipendium + Ung i Vänersborg

Föreningsbidrag: Föreningsbidrag 
Övriga kommunala bidrag: KulturstipendiumMakerspace

Ungdomspeng: Ungdomspeng
Föreningsbidrag: Föreningsbidrag
Övriga kommunala bidrag: Utmärkelser och pris