Personal

INGER UNENGE Verksamhetsledare
inger@kulturungdom.se 0708-660238


ANDREAS SOLLÉN Kommunikatör
andreas@kulturungdom.se 0768-918444


ANDREA OHLANDER Ekonomiansvarig
andrea@kulturungdom.se 0707 - 565223


ERIK HJORTSTAM IT-WEBB/Formgivning
erik@kulturungdom.se 0739-563380


JOEN WINDAHL Ungkulturkonsulent
joen@kulturungdom.se 0707-363328


JOEL LIND Musik Direkt
joel@kulturungdom.se 0738-453699


MALIN BODIN UKM
malin@kulturungdom.se 0737-329177


MATTIAS TELL Musikkonsulent
mattias@kulturungdom.se 0708-660241


RAKEL HEED Ungkulturkonsulent
rakel@kulturungdom.se 0739-127043


STINA NILSSON Ungkulturkonsulent
stina@kulturungdom.se 0708-660240


YOHANNA EEK Ungkulturkonsulent
yohanna@kulturungdom.se 0707-228424


ERIK LUNDIN Tjänstledig

           | 
LOGGA IN - BLI MEDLEM