K-Youtube twitter link dark instagram link dark vimeo link dark facebook link dark
  LOGGA IN  

Ansök - Kriterier

GRUNDREGLER FÖR K-PENGAR

- K-Pengar är ett ideellt projektbidrag och kan inte sökas för ordinarie verksamhet.
- K-Pengar riktar sig till fria kulturarrangörer, musik-/kulturföreningar samt kulturutövare.
- K-Pengar kräver betalningsmottagare med ORGANISATIONSNUMMER när ansökt summa överstiger 5000:-
- K-Pengar kräver att fler kommuner än hemkommunen är inblandade när ansökt summa överstiger 15 000:-
- K-Pengar totalfinansierar aldrig ett projekt. Ett riktmärke är att stödet täcker ca 1/3 av total utgift som max.


- Du som ansöker ska vara inom målgruppen för K-Pengar, mellan 13 - 30 år.
- Du som ansöker ska vara bosatt och verksam inom Västra Götalandsregionen.
- Du som ansöker ska vara den som initierar, planerar, genomför och utvärderar projektet.
- Du som ansöker ska skicka in din ansökan minst 30 dagar innan ditt projekt startar/genomförs. 
- Du som beviljats stöd ska skicka in din rapport via den länk som du får av oss, senast 30 dagar efter ditt projekt är klart.


DU SOM SÖKER SKA:

- Vara beredd på att svara på frågor om ditt projekt.
- Meddela oss om/när något ändras kring projektet/budgeten.
- Undersöka om det finns stöd att söka lokalt, innan K-Pengar söks. LÄNK HÄR
- Spara kvitton och fakturor, minst tills dess att er rapport är inskickad och godkänd.
- Skicka in vår ”Under 18-pdf" med post i samband med ansökan, om du är under 18 år.
- Skicka in länkar, bilder, filmer, affischer, pressreleaser etc. under tiden ditt projekt genomförs.


K-PENGAR BEVILJAS INTE TILL:

- Musikinspelningar.
- Inköp av utrustning.
- Interna/slutna arrangemang.
- Skolprojekt.
- Arvodering av den egna projektledaren/gruppen.
- Grupper där medelåldern på de som genomför projektet överstiger åldern för stödets målgrupp. 


Snabb hantering utlovas; vi fattar beslut så fort vi kan, ofta inom en-två veckor när det gäller ansökningar upp till tio tusen kronor. De större behöver ofta längre tid – och behandlas på stormöten, tre på våren och tre på hösten.
Tillgänglighet och jämställdhet genomsyrar allt vi gör. Kontakta oss så tipsar vi gärna om viktiga saker att tänka på!
KulturUngdom förbehåller sig rätten att avslå ansökningar som strider mot föreningens värderingar.
K-Pengar är ett kulturstöd som vi förvaltar på uppdrag av Västra Götalandsregionen.


 Ansökan

För att göra en ansökan behöver du  BLI MEDLEM | LOGGA IN

K-Pengar

Ok, vi har öppet igen så ingen tid att förlora. Hit us med dina idéer kring projekt och arrangemang så försöker vi löser vi finansieringen!

2016 resulterade 1 500 000 kr i 222 beviljade projekt med ett snitt på 6 752 kr/projekt. Vi är så imponerade och djupt tacksamma för alla kreativa och fantastiska idéer kring projekt och arrangemang som blivit verklighet under det gångna året. Ni är bäst. Nytt år innebär nya pengar.

K-Pengar är ett kulturstöd för alla i Västra Götaland mellan 13-30 år.


 INFO

Söker ni mer än 15 000 kr kommer er ansökan att behandlas på ett stormöte. Dessa är tre till antalet under våren och tre under hösten. Vi vill alltid ha in er ansökan i god tid, gärna två månader innan det drar igång och minst en månad innan är regeln.

Söker ni mer än 15 000 kr behandlas er ansökan på det stormöte som kommer närmst, räknat en månad framåt i tiden från ansökningstillfället.

Datum för stormöten hösten 2017: 
13 september | 25 oktober | 6 december

För de mindre stöden kan det gå fort med besked, en till två veckor är inte ovanligt, och inom en månad är (nästan) garanterat, beroende på hur er ansökan ser ut.

Oavsett hur mycket du/ni söker så ser vi gärna att vår del inte överstiger en tredjedel av er totala inkomst, gärna mindre. Söker ni mer än 20 000 kr är detta ett absolut krav. Och läs våra kriterier på kommande sida. Tack.

Så ok, töm oss på pengar med bra idéer!

STATISTIK TIDIGARE ÅR
2016 beviljade vi 1 500 000 kr till 222 projekt med ett snitt på 6 752 kr/projekt.
2015 beviljade vi 1 500 000 kr till 238 projekt med ett snitt på 6 302 kr/projekt.
2014 beviljade vi 1 000 000 kr till 159 projekt med ett snitt på 6 329 kr/projekt.
2013 beviljade vi 996 000 kr till 157 projekt med ett snitt på 6 344 kr/projekt. 
2012 beviljade vi 997 827 kr till 155 projekt med ett snitt på 6 438 kr/projekt.
2011 beviljade vi 1 000 009 kr till 155 projekt med ett snitt på 6 451 kr/projekt.
2010 beviljade vi 993 173 kr till 124 projekt med ett snitt på 7 993 kr/projekt.
2009 beviljade vi 900 000 kr till 124 projekt med ett snitt på 7 258 kr/projekt.
2008 beviljade vi 900 032 kr till 117 projekt med ett snitt på 7 692 kr/projekt.


K-Pengar är ett kulturstöd som KulturUngdom förvaltar på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Stödet riktar sig enbart till unga personer i regionen mellan 13-30 år.

HANDLÄGGARE
BILDKONST | DANS: Rakel heed rakel@kulturungdom.se
FILM: Joen Windah joen@kulturungdom.se
MUSIK: Mattias Tell  mattias@kulturungdom.se
SLÖJD | TEXT: Stina Nilss
 stina@kulturungdom.se
TEATER: Erik Lundin erik.l@kulturungdom.se


 

Underkategorier