• Senaste
  • Titel
  • Datum
  • Slumpvis
Se mer Håll SHIFT nedtryckt för att se alla se alla

Angeläget är ett projekt för mänskliga rättigheter och drivs av KulturUngdom och den ideella människorättsorganisationen Amnesty International. De senaste åren har Angeläget resulterat i bland annat en återkommande filmfestival på riksnivå och i ”20HFestival" på Världskulturmuseet i Göteborg. Just nu pågår även lokala festivalarrangemang på olika orter i Västra Götaland.

Angeläget riktar sig först och främst till elever och pedagoger i gymnasieskolan, och bygger på unga människors skapande av film, teater, konst, musik, foto, poesi, novell, radio, samt övriga konstformer. Inspirationen till allt detta skapande kommer ur FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Vår vision är att de mänskliga rättigheterna ska speglas i många olika former och på personliga sätt, och att dessa gestaltningar visas upp för en stor publik.

Projektets kärnvärden är eget skapande, mänskliga rättigheter, engagemang, kritiskt tänkande, elevdemokrati, samtida konstformer, jämställdhet, dialog, exponering och mötesplatser.

           | 
LOGGA IN - BLI MEDLEM